Close

Coaching Clinic®

Najpopularniejszy program nauki coachingu managerskiego

Opis szkolenia

Uczestnik realizuje prestiżowy program Coaching Clinic®, amerykańskiej organizacji Corporate Coach U. Zdobywa uprawnienia do prowadzenia coachingu managerskiego, potwierdzone respektowanym przez korporacje na całym świecie certyfikatem. Kurs składa się z dwóch intensywnych dni, 16 godzin, zaawansowanej pracy przed- i po-szkoleniowej oraz zadań dodatkowych wykonywanych przez uczestników po zajęciach.

Program szkoleniowy Coaching Clinic® został opracowany przez dr Jeannine Sandstrom i dr Lee Smith. Jest aktualnie najbardziej kompleksowym, dostępnym na rynku programem coachingowym dla menadżerów, przywódców i coachów. Model warsztatów został wielokrotnie sprawdzony i podlegał ciągłemu doskonaleniu przez wiele lat. Model ten łączy w sobie najlepsze koncepcje Corporate Coach U, które zapewniają szybki rozwój umiejętności coachingowych.

Korzyści dla uczestnika
 • Udział w treningu, w jakim na całym świecie biorą udział managerowie największych korporacji, m. in. Apple, Google, Coca Cola, Ford, Cisco, Citibank.
 • Zdobycie sprawdzonej wiedzy  niezbędnej do samodzielnego przygotowania, prowadzenia i ewaluacji coachingu managerskiego.
 • Uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego certyfikatu ukończenia kursu Coaching Clinic® .
 • Przeprowadzisz dogłębnej analizy własnego profilu osobowości, zasobów i deficytów w obszarze coachingu.
 • Nauka praktycznych i sprawdzonych narzędzi do zarządzania pracownikami pokolenia Y oraz tworzenia i rozwijania efektywnych zespołów.
 • Poznanie zasad, zalet i narzędzi coachingu w kontekście managerskim
 • Nauka coachingu managerskiego jako silnego modelu rozwoju i przywództwa.
 • Poznanie i trening modelu rozmowy coachingowej.
Korzyści dla organizacji
 • Wzrost motywacji managerów dzięki nowym narzędziom zarządzania
 • Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku i pozycji managerów
 • Zmniejszenie stresu i większa satysfakcja osób pracowników zarządzanych coachingowo
 • Wzrost efektywności biznesowej we współpracy z kluczowymi partnerami
 • Wzmocnienie umiejętności przywódczych managerów
 • Poprawa motywacji, zaangażowania i efektywności zespołów, dzięki lepszemu zarządzaniu.
Program

Model coachingowy zastosowany w szkoleniu Coaching Clinic® zawiera wszystkie istotne elementy, które gwarantują zdobycie podstawowych umiejętności coachingowych. Uczymy pięciostopniowego procesu coachingu, który udowodnił swoją skuteczność. Na podstawie testu określisz swój styl funkcjonowania w roli coacha i managera. Służy do tego model czterech stylów coachingowych – PCSI.

Warsztat ma wysoce interaktywny charakter. Prezentacja i wykład wypełniają ok. 20% czasu programu. Pozostały czas poświęcono na:

 • Ćwiczenia w parach – odgrywanie roli coacha i coachowanego
 • Ćwiczenia w podgrupach – od 2 do 4 podgrup
 • Dyskusje moderowane przez trenera
 • ćwiczenia indywidualne – m.in. kwestionariusze, plany działania.

Szczegółowy program warsztatów znajdziesz w broszurze znajdującej się na dole strony. 

Program

Model coachingowy zastosowany w szkoleniu Coaching Clinic® zawiera wszystkie istotne elementy, które gwarantują zdobycie podstawowych umiejętności coachingowych. Uczymy pięciostopniowego procesu coachingu, który udowodnił swoją skuteczność. Na podstawie testu określisz swój styl funkcjonowania w roli coacha i managera. Służy do tego model czterech stylów coachingowych – PCSI.

Warsztat ma wysoce interaktywny charakter. Prezentacja i wykład wypełniają ok. 20% czasu programu. Pozostały czas poświęcono na:

 • Ćwiczenia w parach – odgrywanie roli coacha i coachowanego
 • Ćwiczenia w podgrupach – od 2 do 4 podgrup
 • Dyskusje moderowane przez trenera
 • ćwiczenia indywidualne – m.in. kwestionariusze, plany działania.

Szczegółowy program warsztatów znajdziesz w broszurze znajdującej się na dole strony. 

Warsztaty dedykowane
 • Osobom zamierzającym postawić swoje pierwsze kroki w roli coacha.
 • Trenerom – praktykom, pragnących uzupełnić wiedzę.
 • Trenerom wewnętrznym w organizacjach.
 • Managerom pragnącym efektywnie rozwijać swoje zespoły.
 • Specjalistom HR pragnącym samodzielnie prowadzić coaching.
 • Przedsiębiorcom pragnącym efektywniej rozwijać swoje zespoły.

Podczas warsztatu pracujemy na postawach. Opieramy się na założeniu, że coachingowe podejście wymaga nie tylko opanowania pewnych metod, lecz także wypracowania postaw wobec coacha opartych na partnerstwie i zaufaniu. W warsztacie wzięło dotychczas udział blisko 200.000 menedżerów i liderów na całym świecie!


Gwarancja jakości

CSR Program  

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi uzyskanie kompetencji pozwalających mu na skuteczność w obszarze szkolenia. Zastają one potwierdzone prestiżowym certyfikatem w języku angielskim, suplementem w czterech językach oraz rekomendacją trenera prowadzącego zajęcia.

SGP Program 

Gwarantujemy wysoką jakość programu i prowadzenia, a tym samym satysfakcję uczestnika lub zwrot kosztów* (satsfaction guaranted or cash refound)

HR ASSIST™ Program  

Program zapewnia wydłużenie okresu pozytywnej motywacji oraz większy wzrost  i stabilność rozwijanych kompetencji. Każdy uczestnik wspierany jest w procesie zmiany przez okres minimum jednego miesiąca. Na życzenie, dział HRM otrzymuje istotne informacje  o grupie i poszczególnych uczestnikach szkolenia oraz praktyczne wskazówki co do dalszych działań.Szkolenie prowadzi Marcin Sebastian Rogowski, zawodowy negocjator, czołowy ekspert twardych negocjacji w Polsce. Posiada 20 letnie, poparte licznymi sukcesami i nagrodami doświadczenie w negocjacjach. Prowadził negocjacje handlowe, międzykulturowe i międzynarodowe o sumie kilkudziesięciu mln euro. Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla managerów, kupców i sprzedawców czołowych korporacji, spędzając na salach szkoleniowych około tysiąca godzin rocznie. Wychował setki profesjonalnych negocjatorów. Od 2014 roku szkoli trenerów   w ramach Akademii Mistrzów Treningu i kursu Trener i Coach Biznesu. Publikuje między innymi w Forbes, Marketer+, Nowa Sprzedaż, Benefit, HR Leaders, Personel i Zarządzanie. Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na najważniejszych konferencjach branżowych.Warunki

To szkolenie to nie jednorazowy akt, ale kompleksowy program zmiany. Inwestycja to 1990 zł brutto za osobę. Szkolenie ma charakter warsztatowy, maksymalna ilość uczestników wynosi 16. O przyjęciu decyduje kolejność wpłat. W cenie:

 • Prowadzenie przez jednego z czołowych ekspertów w Polsce
 • Ankieta przedszkoleniowa online dla każdego uczestnika
 • Ponad 50 stron materiałów szkoleniowych + praktyczne ćwiczenia, skrypty
 • Asysta trenera – 2 tygodnie po szkoleniu
 • Certyfikat w jęz angielskim, suplement w czterach językach, rekomandacje trenera na życzenie
 • Lunch oraz przerwy kawowe

Przydatne linki

Poniżej znajdziesz broszurę, formularz zgłoszeniowy i link do szybkiej płatności.