Close

Coaching Clinic®

Wypracuj swoją rolę lidera-coacha!

Kompleksowy program

Uczestnik realizuje prestiżowy program Coaching Clinic®, amerykańskiej organizacji Corporate Coach U. Zdobywa uprawnienia do prowadzenia coachingu managerskiego, potwierdzone respektowanym przez korporacje na całym świecie certyfikatem. Kurs składa się z dwóch intensywnych dni, 16 godzin, zaawansowanej pracy przed- i po-szkoleniowej oraz zadań dodatkowych wykonywanych przez uczestników po zajęciach.

Program szkoleniowy Coaching Clinic® został opracowany przez dr Jeannine Sandstrom i dr Lee Smith. Jest aktualnie najbardziej kompleksowym, dostępnym na rynku programem coachingowym dla menadżerów, przywódców i coachów. Model warsztatów został wielokrotnie sprawdzony i podlegał ciągłemu doskonaleniu przez wiele lat. Model ten łączy w sobie najlepsze koncepcje Corporate Coach U, które zapewniają szybki rozwój umiejętności coachingowych.

Cele
 • Poznanie zasad, zalet i narzędzi coachingu w kontekście managerskim.
 • Nauka coachingu managerskiego jako silnego modelu rozwoju i przywództwa.
 • Poznanie i trening modelu rozmowy coachingowej.
 • Efektywny rozwój umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do prowadzenia coachingu.
 • Inspiracja do zbudowania spójnej coachingowej świadomości w zespole.
 • Wypracowanie indywidualnego paradygmatu zmiany dotyczącej roli coacha.
 • Otrzymanie konkretnych narzędzi pozwalających na prowadzenie rozmów coachingowych bezpośrednio po warsztacie.
 • Wypracować swojej roli jako lidera-coacha lub menedżera coacha.
Korzyści
 • Weźmiesz udział w treningu, w jakim na całym świecie biorą udział managerowie największych korporacji, m. in. Apple, Google, Coca Cola, Ford, Cisco, Citibank.
 • Nabędziesz sprawdzoną, popartą poprzednimi edycjami wiedzę, niezbędną do samodzielnego przygotowania, prowadzenia i ewaluacji coachingu managerskiego.
 • Uzyskasz prestiżowy, międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu Coaching Clinic® .
 • Dzięki profesjonalnym testom ASSISTANCE HR, przeprowadzisz dogłębną analizę własnego profilu osobowościowego, zasobów i deficytów w obszarze coachingu.
 • Otrzymasz praktyczne i sprawdzone narzędzie do zarządzania pracownikami pokolenia Y oraz tworzenia i rozwijania efektywnych zespołów.
 • Wzmocnisz swoje umiejętności managerskie i przywódcze.
 • Poprawa motywacji, zaangażowanie i efektywności zespołów, dzięki lepszemu zarządzaniu.
Dla kogo

Kurs Coaching Clinic® polecamy szczególnie:

 • Osobom zamierzającym postawić swoje pierwsze kroki w roli coacha.
 • Trenerom – praktykom, pragnących uzupełnić wiedzę.
 • Trenerom wewnętrznym w organizacjach.
 • Managerom pragnącym efektywnie rozwijać swoje zespoły.
 • Specjalistom HR pragnącym samodzielnie prowadzić coaching.
 • Przedsiębiorcom pragnącym efektywniej rozwijać swoje zespoły.

Podczas warsztatu pracujemy na postawach. Opieramy się na założeniu, że coachingowe podejście wymaga nie tylko opanowania pewnych metod, lecz także wypracowania postaw wobec coacha opartych na partnerstwie i zaufaniu. 

W warsztacie wzięło dotychczas udział blisko 200.000 menedżerów i liderów na całym świecie!


Program

Model coachingowy zastosowany w szkoleniu Coaching Clinic® zawiera wszystkie istotne elementy, które gwarantują zdobycie podstawowych umiejętności coachingowych. Uczymy pięciostopniowego procesu coachingu, który udowodnił swoją skuteczność. Na podstawie testu określisz swój styl funkcjonowania w roli coacha i managera. Służy do tego model czterech stylów coachingowych – PCSI.

Warsztat ma wysoce interaktywny charakter. Prezentacja i wykład wypełniają ok. 20% czasu programu. Pozostały czas poświęcono na:

 • Ćwiczenia w parach – odgrywanie roli coacha i coachowanego
 • Ćwiczenia w podgrupach – od 2 do 4 podgrup
 • Dyskusje moderowane przez trenera
 • ćwiczenia indywidualne – m.in. kwestionariusze, plany działania.

Szczegółowy program warsztatów znajdziesz w broszurze znajdującej się na dole strony. 

Warunki

Prowadzący – Marcin Sebastian Rogowski

Posiada 20-letnie, poparte licznymi sukcesami i nagrodami doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu firmą na stanowiskach prezesa zarządu. Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla managerów czołowych korporacji, spędzając na salach szkoleniowych około tysiąc godzin rocznie. Wychował setki profesjonalnych negocjatorów, managerów, sprzedawców. Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na najważniejszych konferencjach branżowych.

Inwestycja – 2490 zł za 2-dniowe szkolenie, w cenie:

 • Indywidualny preworking – ankieta 
 • Autorskie materiały
 • Indywidualny feedback trenera 
 • Asysta trenera przez dwa tygodnie 
 • Dostęp do bazy wiedzy Know-Now!
 • Certyfikat w języku angielskim + suplement
 • Gwarancja satysfakcji lub zwrot kosztów.

Przydatne linki

Poniżej znajdziesz broszurę, formularz zgłoszeniowy i link do szybkiej płatności.