Close

Obszary szkoleń

Poniżej znajdują się obszary naszej specjalizacji, w razie dodatkowych potrzeb złóż zapytanie na office@ark-skills.com.

METODA NASM™ - Sztuka sprzedaży nieagresywnej

NASM™ (Non-Aggressive Selling Model) to odwołująca się do uznanych badań, praktyczna i przede wszystkim skuteczna metoda prowadzenia sprzedaży. Można jeż użyć do zarządzania sprzedażą zarówno w dużej międzynarodowej korporacji czy  średnim przedsiębiorstwie jak i do prowadzenia sprzedaży własnej przez pojedynczego handlowca. Opracowanie tej metody zawdzięczamy dziesiątkom lat doświadczeń praktyków i ekspertów, licznym badaniom nad skutecznością  sprzedaży i mrówczej pracy konsultantów, którym przyświecał jeden cel. Sprawić by sprzedaż stała się procesem nie tylko jak najbardziej efektywnym, ale także przyjaznym z punktu widzenia zarówno klienta jak i handlowca.

U podstaw metody leży założenie, że ze względu na charakter, sprzedaż można podzielić na agresywną (inaczej aktywną) , wykorzystującą techniki typu „push” i nieagresywną (pasywną) wykorzystującą techniki typu „pull”. Sprzedaż agresywna prowadzi do szybkiego, ale krótkoterminowego wzrostu sprzedaży, prawidłowo prowadzona sprzedaż nieagresywna zapewnia natomiast wzrost początkowo wolniejszy, ale stabilny i w konsekwencji zdecydowanie większy.

more info
Twarde negocjacje - Radical Negotiator™

Obecnie większość szkół w obszarze negocjacji proponuje dążenie do win-win i unikanie technik manipulacyjnych. Niektóre korporacje mają wpisane w politykę firmy szacunek dla dostawców i unikanie nieetycznych praktyk w negocjacjach. O ile filozofii takiej należałoby przyklasnąć, o tyle praktyka często ma się nijak do szlachetnych haseł. Ci, którzy dali się nabrać na tego typu gładkie słówka wiedzą już, że można je traktować jako kolejny element budowania pozycji negocjacyjnej. W dobie wzmożonej konkurencji możemy spodziewać się, że druga strona nie zawaha się grać twardo. Jeżeli nie będziemy na to przygotowani, oddamy więcej niż potrzeba, by zdobyć mniej niż było można.

Radical Negotiator™ to jedyny kompleksowy program szkoleniowy z obszaru twardych negocjacji w Polsce. Spośród kilkunastu programów rozwojowych oferowanych przez naszą firmę to właśnie te warsztaty stały się prawdziwym przebojem. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją warsztatów, w których regularnie uczestniczą sprzedawcy, kupcy i pośrednicy największych korporacji.

MORE INFO
Efektywność osobista

Wierzymy, że każdy człowiek ma sobie ogromny, niewykorzystany w pełni potencjał. Nasze szkolenia z obszaru zarządzania czasem, komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem pomagają ten potencjał odkryć i wykorzystać. Z korzyścią zarówno dla uczestnika, jak i organizacji.

Nasze szkolenia są okazją aby ponownie przyjrzeć się swoim priorytetom, zaplanować przyszłość i co najważniejsze – odzyskać spokój i równowagę, której potrzebujesz. Zadbaj o siebie – ochroń się przed możliwością zawodowego wypalenia. Zorganizuj swoją codzienność w sposób, który pozwoli na osiągnięcie postawionych celów, w harmonii z samym sobą. Zrozumiesz istotę swojego zachowania, przez co będziesz mógł ograniczyć działania niesprzyjające postępom Twojej pracy. Łącz role życiowe bez poczucia straty. Nabierz zaufania do siebie oraz swoich działań wraz z naszymi doświadczonymi trenerami i trenerkami!

MORE INFO
Przywództwo i zarządzanie

Prawdziwi liderzy potrafią ożywiać i reaktywować organizacje, przygotowują je na wyzwania czasów oraz wybiegają myślą w przód, zgodnie z ideą Petera Deckera mówiącą, że najlepszą formą przewidywania przyszłości, jest jej tworzenie. Z kolei, niekompetentne prowadzenie zespołem pracowników, może w krótkim czasie doprowadzić do rozpadu przedsiębiorstwa. Dlatego uważamy, że skuteczne przywództwo jest najistotniejszym elementem prowadzącym do sukcesu organizacji.MORE INFO