Zamknij

Body Language & Microexpressions™

Czytaj i kontroluj sygnały niewerbalne

Opis szkolenia
 • Jak szybko rozpoznawać blef? 
 • Jak kontrolować własne sygnały niewerbalne?
 • Jak usłyszeć to co nigdy nie zostało głośno wypowiedziane?

W każdej organizacji jedną z najważniejszych spraw jest przepływ informacji pomiędzy jej członkami oraz przedstawicielami jej otoczenia. Znajomość procesów komunikowania się ma ogromne znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmów kształtujących zachowania społeczne, w tym także  zachowania organizacyjne. Początkowo uważano, że komunikacja interpersonalna dotyczy jedynie kwestii związanych  z wykorzystaniem systemu językowego w regulacji kontaktów społecznych i kształtowaniu procesu interakcji. Późniejsze analizy i refleksje metodologiczne pogłębiły tematykę badawczą o komunikację niewerbalną, która jest niezwykle istotnym elementem zachowań międzyludzkich, ponieważ, jak wykazały badania, aż 90% informacji przekazywanych w trakcie konwersacji czerpana jest przy udziale albo wprost z sygnałów niewerbalnych. Rozwijanie umiejętności analizowania mowy ciała jest jednym z najważniejszych zadań osób prowadzących negocjacje, mediacje, podejmujących istotne biznesowe decyzje.  Niewprawiona osoba  nie jest w stanie podołać temu zadaniu, potrafi jedynie rejestrować,  często mylne, ogólne wrażenie. Odczytywanie prawdziwych intencji adwersarza może się przydać także w trudnych życiowych sytuacjach, konfliktach, sprawach sądowych, niebezpiecznych i nieoczekiwanych przypadkach. Czytanie mowy ciała pozwala odzyskać kontrolę nad sytuacją, urealnia relację, zabezpiecza przed wykorzystaniem, zmanipulowaniem. 

Korzyści dla uczestnika
 • Nauka zarządzania kontekstem, przestrzenią, czasem prowadzonych rozmów,

 • Nauka czytania emocji i prawdziwych intencji na podstawie gestów,

 • Nauka rozpoznawania prawdziwych emocji i blefu, na podstawie mikroekspresji twarzy,
 • Nauka kontrolowania własnych emocji oraz ograniczania ich ekspresji,
 • Nauka wpływania na emocje adwersarza poprzez własną postawę, gesty i ton głosu,
 • Zwiększenie świadomości wpływu dotyku na relację, także biznesową,
 • Nauka umiejętności radzenia sobie z próbami dominacji w relacjach biznesowych,
 • Wzmocnienie asertywności i pewności siebie w trakcie prowadzonych rozmów.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • negocjatorom,
 • mediatorom,
 • sprzedawcom,
 • kupcom,
 • pośrednikom,
 • osobom zajmującym eksponowane stanowiska, 
 • osobom występującym publicznie,
 • prawnikom,
 • politykom,
 • detektywom,
 • przedsiębiorcom.
Korzyści dla organizacji
 • Poprawa autoprezentacji i lepsze reprezentowanie organizacji przez pracowników.
 • Widoczny wzrost pewności siebie w kontakcie z otoczeniem biznesowym.
 • Wzmocnienie autorytetu organizacji poprzez doskonalenie postawy jej reprezentantów.
 • Wzrost wyników dzięki lepszemu czytaniu przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Program szkolenia został skonstruowany według najlepszych praktyk uczenia osób dorosłych z uwględnieniem aspektów psychologicznych, społecznych i różnic indywidualnych. Wyznaczniki jakości szkolenia Body Language & Microexpressions™ to:

 • Szkolenie prowadzone jest w ponad 50% metodami warsztatowymi
 • Zapis i analiza video w trakcie szkolenia umożliwia na ocenę mowy ciała uczestników
 • Szkolenie przygotował i prowadzi ekspert mowy ciała z ponad 20 letnim doświadczeniem w negocjacjach na najwyższym szczeblu

Ważnym elementem szkolenia jest czytanie blefu na podstawie odkrytych przez Haggarda and Isaacsa mimowolnych skurczów mięśni twarzy (mikroekspresji).

Warsztaty „Body Language & Microexpressions” są uzupełnieniem programu czołowego szkolenia z twardych negocjacji „Radical Negotiator Intensive”, ale stanowią osobny spójny program szkoleniowy. Może z niego skorzystać każdy, nawet osoby nie posiadające podstawowej wiedzy negocjacyjnej czy biznesowej.

Program

9:00 – 09:15       Wprowadzenie do szkolenia

 • Przedstawienie celów i programu szkolenia.
 • Cele indywidualne uczestników.
 • Pre – test.

9:15 – 10:35       Proksemika – wpływ przestrzeni

Otoczenie, czas, odległość od adwersarza mają bardzo duży wpływ na emocje, a przez to na pewność siebie i w konsekwencji wynik rozmów. Uczestnicy uczą się zarządzać kontekstem rozmów. Najważniejsze kwestie modułu:

 • Wpływ przestrzeni na efekt prowadzonych rozmów. 
 • Usadowienie adwersarza i radzenie sobie z niekorzystnym kontekstem. 
 • Dystans do rozmówcy, a emocje.

10:45 – 12:05       Kinezyka – prawda ciała

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, że często przyczyną fiaska w negocjacjach lub innych relacjach jest ich język ciała. Najważniejsze kwestie:

 • Gestykulacja wspierająca, lub umniejszająca siłę argumentów.
 • Mikroekspresje zdradzające prawdziwe emocje adwersarza.
 • Postawa pełna pewności siebie.
Program

12:15 – 13:35      Aktywny trening z zapisem i analizą video

Moduł ma na celu obserwację i korektę mowy ciała u uczestników podczas ćwiczeń negocjacyjnych. Najważniejsze kwestie:

 • Kontrolowanie emocji podczas rozmów. 
 • Celowe wpływanie na emocje adwersarza. 
 • Styl deklarowany, a styl prezentowany.  

13:35 – 14:15       Przerwa obiadowa

14:15 – 15:35        Haptyka – siła dotyku

U twardych negocjatorów zauważa się skłonność do przekraczania granicy intymnej adwersarza. Dotyk ma na celu zdeprymować, zdominować lub rozproszyć. Moduł ma na celu naukę radzenia sobie w takich sytuacjach. Najważniejsze kwestie:

 • Perfekcyjny uścisk dłoni
 • Próby zdominowania, jak sobie z nimi radzić. 
 • Asertywność  i zasada oko za oko.

15:45 – 16:00      Podsumowanie

 • Post – test. 
 • Rozdanie certyfikatów.
Prowadzenie

Marcin Sebastian Rogowski

Jeden z czołowych ekspertów negocjacji i mowy ciała w Polsce. Posiada 20 letnie, poparte licznymi sukcesami doświadczenie w negocjacjach i sprzedaży. Występuje na najważniejszych konferencjach i seminariach sprzedażowych w Polsce. Jest stałym felietonistą Nowej Sprzedaży i World Class Business Magazine. Pisze dla Onetu, Forbes, Personel i Zarządzanie. 

W latach 1992-1997 zdobywał menadżerskie szlify w korporacjach zachodnich branży FMCG. Następnie stworzył i zarządzał jedną z największych europejskich central materiałów private label.  Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla managerów, kupców i sprzedawców czołowych korporacji. Spędza na salach szkoleniowych około tysiąca godzin rocznie. Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na najważniejszych konferencjach branżowych.

Do jego klientów należą między innymi: Astra Zeneca,  ORBIS S.A., Grupa ACCOR, SPS Handel S.A., MCKB, Bramy Wiśniowski, Selena S.A., Danfoss Poland, Grupa LOTOS, Kopalnia Soli Wieliczka S.A., PK Components, Adampol S.A., Hussar Gruppa S.A., Sheraton Hotels, Brytyjsko – Polska Izba Handlowa, JBB,  Integer S.A., Best Western Hotels, Sofitel Hotels, Mercure Hotels, Nidec Motors, Carrefour, Makro, Polpharma, Kinnarps, Wilson & Brown, Klepierre Poland, Duka Shops, Aluprof S.A., Nord Logistic, Burger King, Stena Line, Mieszko, Elmontaż, Van Dalhen, BZK, Antal International, Hempel Paints, Hilton Hotels, Novotel Hotels, Werner Kenkel, Johnson & Johnson.

Warunki

W ramach szkolenia otwartego zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy 
 • Badanie potrzeb kadego uczestnika 
 • Pracę indywidualną z trenerem – grupa szkoleniowa nie większa niż 12 osób
 • Certyfikat w języku angielskim dla każdego uczestnika oraz suplement
 • Przekąski i napoje w trakcie szkolenia 

W ramach szkolenia zamkniętego dodatkowo:

 • Consulting przed szkoleniem z działem HR
 • Wywiad z managerem prowadzącym zespół
 • Ankietę z każdym uczestnikiem szkolenia 
 • Dopasowanie programu do potrzeb i branży organizacji
 • Pracę na ćwiczeniach zbliżonych do realnych wyzwań uczestników
 • Asystę trenera – 2 tygodnie po szkoleniu
 • Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań
 • Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,8 w skali 1 – 5

Inwestycja

 • Udział w szkoleniu stacjonarnym: 990 zł + VAT / miejsce
 • Udział w szkoleniu online: 495 zł + VAT / miejsce
 • Szkolenie in  – house, z dedykowanym programem (1 dzień): 6 500 zł +VAT*
 • Wersja online (1 dzień): 3 250 zł + VAT*
 • Szkolenie in  – house, z dedykowanym programem (2 dni):   11 800 zł +VAT*
 • Wersja online (2 dni): 5 900 zł + VAT*

* grupa do 12 uczestników

Krzysztof Chmielowski, Dyrektor TU Allianz

„Genialne szkolenie, jeżeli chcesz wiedzieć kiedy ktoś cię okłamuje to tu znajdziesz konkretne wskazówki”

Tomasz Kulon, KAM Grupa Nowy Styl

„Świetne prowadzenie, widać że trener jest praktykiem o dużej wiedzy, polecam to szkolenie każdemu sprzedawcy „

Monika Kowalska, Kierownik Regionu Orange

„Szkolenie niezwykle praktyczne, ale dzięki trenerowi  zabawne. Myślę, że to jedne z najlepszych warsztatów w jakich brałam udział”

Piotr Ciesielski, Dyrektor Oddziału Santander

„Doskonałe szkolenie, które uświadomiło moim pracownikom wagę właściwej mowy ciała w obsłudze klienta, Polecam trenera i firmę ARK”

Rejestracja

Z uwagi na warsztatowy charakter w każdej edycji wydarzenia bierze udział maksymalnie dwanaście osób. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Poniżej znajdują się linki do formularzy rejestracyjnych na najbliższe edycje szkolenia.