Zamknij

Coaching Clinic®

Najpopularniejszy program nauki coachingu managerskiego

Opis szkolenia

Uczestnik realizuje prestiżowy program Coaching Clinic®, amerykańskiej organizacji Corporate Coach U. Zdobywa uprawnienia do prowadzenia coachingu managerskiego, potwierdzone respektowanym przez korporacje na całym świecie certyfikatem. Kurs składa się z dwóch intensywnych dni, 16 godzin, zaawansowanej pracy przed- i po-szkoleniowej oraz zadań dodatkowych wykonywanych przez uczestników po zajęciach.

Program szkoleniowy Coaching Clinic® został opracowany przez dr Jeannine Sandstrom i dr Lee Smith. Jest aktualnie najbardziej kompleksowym, dostępnym na rynku programem coachingowym dla menadżerów, przywódców i coachów. Model warsztatów został wielokrotnie sprawdzony i podlegał ciągłemu doskonaleniu przez wiele lat. Model ten łączy w sobie najlepsze koncepcje Corporate Coach U, które zapewniają szybki rozwój umiejętności coachingowych.

Korzyści dla uczestnika
 • Udział w treningu, w jakim na całym świecie biorą udział managerowie największych korporacji, m. in. Apple, Google, Coca Cola, Ford, Cisco, Citibank.
 • Zdobycie sprawdzonej wiedzy  niezbędnej do samodzielnego przygotowania, prowadzenia i ewaluacji coachingu managerskiego.
 • Uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego certyfikatu ukończenia kursu Coaching Clinic® .
 • Przeprowadzisz dogłębnej analizy własnego profilu osobowości, zasobów i deficytów w obszarze coachingu.
 • Nauka praktycznych i sprawdzonych narzędzi do zarządzania pracownikami pokolenia Y oraz tworzenia i rozwijania efektywnych zespołów.
 • Poznanie zasad, zalet i narzędzi coachingu w kontekście managerskim
 • Nauka coachingu managerskiego jako silnego modelu rozwoju i przywództwa.
 • Poznanie i trening modelu rozmowy coachingowej.
Korzyści dla organizacji
 • Wzrost motywacji managerów dzięki nowym narzędziom zarządzania
 • Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku i pozycji managerów
 • Zmniejszenie stresu i większa satysfakcja osób pracowników zarządzanych coachingowo
 • Wzrost efektywności biznesowej we współpracy z kluczowymi partnerami
 • Wzmocnienie umiejętności przywódczych managerów
 • Poprawa motywacji, zaangażowania i efektywności zespołów, dzięki lepszemu zarządzaniu.
O metodzie Coaching Clinic

Wiele organizacji, naukowców i przywódców postrzega coaching jako decydującą kompetencję przywódczą niezbędną w zarządzaniu. Sami pracownicy także coraz częściej proszą o coaching. Coaching nauczany i przekazywany przez trenerów jest profesjonalną dziedziną i zestawem umiejętności, które poprawiają wydajność, działanie, kreatywność i wpływają na zmianę zachowania. Prawdziwy coaching wpływa na wydajność pracownika i organizacji, a także skuteczność we wprowadzaniu zmian. W przeciwieństwie do innych modeli coachingowych, nasza definicja coachingu nie jest jedynie zmienioną definicją doradztwa czy zarządzania. My definiujemy coaching jako zestaw umiejętności, procesów i wiedzy, poprzez który ludzie angażują się w wywieranie maksymalnego wpływu i ciągłe dostosowywanie siebie i swoich organizacji w procesie doświadczania ciągłych zmian. Nasz model coachingu łączy dosłownie setki wyspecjalizowanych umiejętności, zasad, koncepcji, praktyk i źródeł wiedzy. Nasz korporacyjny program nauczania coachingu
 to zwięzły materiał zaspokajający potrzeby zarówno menadżerów jak i coachów. Program ten powstał po przeanalizowaniu ogromnych zasobów wiedzy i wydobyciu z nich prawdziwej esencji.

Program

Model coachingowy zastosowany w szkoleniu Coaching Clinic® zawiera wszystkie istotne elementy, które gwarantują zdobycie podstawowych umiejętności coachingowych. Uczymy pięciostopniowego procesu coachingu, który udowodnił swoją skuteczność. Na podstawie testu określisz swój styl funkcjonowania w roli coacha i managera. Służy do tego model czterech stylów coachingowych – PCSI.

Warsztat ma wysoce interaktywny charakter. Prezentacja i wykład wypełniają ok. 20% czasu programu. Pozostały czas poświęcono na:

 • Ćwiczenia w parach – odgrywanie roli coacha i coachowanego
 • Ćwiczenia w podgrupach – od 2 do 4 podgrup
 • Dyskusje moderowane przez trenera
 • ćwiczenia indywidualne – m.in. kwestionariusze, plany działania.

Szczegółowy program warsztatów znajdziesz w broszurze znajdującej się na dole strony. 

Warsztaty dedykowane
 • Osobom zamierzającym postawić swoje pierwsze kroki w roli coacha.
 • Trenerom – praktykom, pragnących uzupełnić wiedzę.
 • Trenerom wewnętrznym w organizacjach.
 • Managerom pragnącym efektywnie rozwijać swoje zespoły.
 • Specjalistom HR pragnącym samodzielnie prowadzić coaching.
 • Przedsiębiorcom pragnącym efektywniej rozwijać swoje zespoły.

Podczas warsztatu pracujemy na postawach. Opieramy się na założeniu, że coachingowe podejście wymaga nie tylko opanowania pewnych metod, lecz także wypracowania postaw wobec coacha opartych na partnerstwie i zaufaniu. W warsztacie wzięło dotychczas udział blisko 200.000 menedżerów i liderów na całym świecie!


Logistyka

W ramach szkolenia otwartego zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy 
 • Badanie potrzeb kadego uczestnika 
 • Pracę indywidualną z trenerem – grupa szkoleniowa niewiększa niż 16 osób
 • Certyfikat w języku angielskim dla każdego uczestnika oraz suplement
 • Przekąski i napoje w trakcie szkolenia 

W ramach szkolenia zamkniętego dodatkowo:

 • Consulting przed szkoleniem z działem HR
 • Wywiad z managerem prowadzącym zespół
 • Ankietę z każdym uczestnikiem szkolenia 
 • Dopasowanie programu do potrzeb i branży organizacji
 • Pracę na ćwiczeniach zbliżonych do realnych wyzwań uczestników
 • Asystę trenera – 2 tygodnie po szkoleniu
 • Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań
 • Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,8 w skali 1 – 5

Inwestycja

 • Udział w szkoleniu otwartym / za uczestnika: 1890 zł + VAT 
 • Szkolenie in  – house, z dedykowanym programem dla grupy do 12 osób (2 dni):   14 000 zł +VATMateriały dodatkowe