Zamknij

Szkolenia dla działów HRM

Uczyć się lepiej pomagać innym w ich rozwoju

Procesy personalne są podstawą każdego przedsiębiorstwa. Praca powinna być zorganizowana w sposób przynoszący satysfakcję oraz możliwość rozwoju pracownikom firmy, przy jednoczesnej realizacji celów przyświecających przedsiębiorstwu. Decydując się na nasze szkolenia nabędziesz sprawdzoną, popartą poprzednimi edycjami wiedzę, na której skorzystasz Ty oraz cały zespół. Dzięki lepszemu zarządzaniu firmą uzyskasz nie tylko namacalne efekty, ale także poprawisz zaangażowanie i motywacje swoich pracowników. 

Bazując na naszym doświadczeniu, wiemy, że podstawą budowania zespołu jest umiejętne stawianie celów i integrowanie osób tworzących firmę, wokół kreowanej przez Was idei. Bycie przywódcą wymaga również narzędzi do diagnozy sytuacji oraz kompetencji innych osób, przez umiejętne rozpoznawania ich potencjału. Pragniemy dać Ci narzędzia umożliwiające właśnie to postępowanie. 

Warsztaty mają praktyczne zastosowanie, ćwiczymy na przykładach z życia firmy – dajemy narzędzia oraz uczymy nimi dysponować. Szkolenia dla działów HRM nie są martwymi wykładami o rzeczach i zjawiskach oderwanych od życia Twojego przedsiębiorstwa. Ich użytkowy charakter pozwala na sprawne przełożenie nowo poznanych treści na życie przedsiębiorstwa, obserwacje zachodzących zmian i czerpanie satysfakcji z wprowadzonych działań.

Nasze szkolenia są skierowane do osób gotowych na zmiany, nieustannie doskonalących się oraz stawiających na konkretne umiejętności. Starannie stworzony program jest dostosowany do potrzeb osób świadomych, wymagających zarówno od innych, jak i od siebie. Lider, stanowiąc przykład dla swoich podwładnych powinien być gotowy na wyboistą drogę i nieustannie zwiększać swoje zasoby, sięgać po nową wiedzę i poznawać kolejne narzędzia działania. Doskonały zespół bowiem może znaleźć miejsce tylko pod skrzydłami równie doskonałego przywódcy. Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta szkoleń dla działów HRM z 30% zniżką*

Coaching Clinic®

Uczestnik realizuje prestiżowy program Coaching Clinic®, amerykańskiej organizacji Corporate Coach U. Zdobywa uprawnienia do prowadzenia coachingu managerskiego, potwierdzone respektowanym przez korporacje na całym świecie certyfikatem. Kurs składa się z dwóch intensywnych dni, 16 godzin, zaawansowanej pracy przed- i po-szkoleniowej oraz zadań dodatkowych wykonywanych przez uczestników po zajęciach.

Program szkoleniowy Coaching Clinic® został opracowany przez dr Jeannine Sandstrom i dr Lee Smith. Jest aktualnie najbardziej kompleksowym, dostępnym na rynku programem coachingowym dla menadżerów, przywódców i coachów. Model warsztatów został wielokrotnie sprawdzony i podlegał ciągłemu doskonaleniu przez wiele lat. Model ten łączy w sobie najlepsze koncepcje Corporate Coach U, które zapewniają szybki rozwój umiejętności coachingowych.

Trener i Coach Biznesu™ - 6 dni

Ten sześciodniowy intensywny kurs jest jedyną tego rodzaju  propozycją na rynku szkoleniowym. Uczestnik w ciągu zaledwie tygodnia zdobywa dwie bardzo atrakcyjne kompetencje dydaktyczne:  coachingu managerskiego oraz warsztatowego szkolenia osób dorosłych. Metodycznie kurs opiera się na dwóch sprawdzonych programach rozwojowych.

W zakresie coachingu uczestnik realizuje prestiżowy program Coaching Clinic,amerykańskiej organizacji Corporate Coach U. Zdobywa uprawnienia do prowadzenia coachingu managerskiego, potwierdzone respektowanym przez korporacje na całym świecie certyfikatem.

W zakresie kompetencji trenera biznesu uczestnik przechodzi skondensowany program Szkoły Trenerów Biznesu, realizowanej wcześniej w ramach projektu Akademii Mistrzów Treningu. Uczestnik otrzymuje Europejski Certyfikat Trenera Biznesu potwierdzający zdobycie umiejętności prowadzenia szkoleń na poziomie IV EQF (Europejskich Ram Kwalifikacji).   

Trening interpersonalny z Renatą Procak

Trening interpersonalny to intensywne emocjonalnie i poznawczo doświadczenie kontaktu ze sobą, z ludźmi i z grupą. Daje możliwość przyjrzenia się sobie oczami innych, uzyskania informacji zwrotnych na temat naszych zachowań i tego, jak one wpływają na stosunek ludzi do nas oraz w jaki sposób wchodzimy w relacje z innymi. To okazja do uświadomienia sobie jak reakcje innych ludzi wpływają na nasze samopoczucie i poczucie tożsamości. To doświadczenie pozwala zobaczyć więcej i zrozumieć więcej. Rozwija asertywność, samoświadomość oraz poczucie odpowiedzialności. 

Trening interpersonalny to jedna z najbardziej efektywnych metod edukacji psychologicznej.  Charakter zajęć sprzyja otwieraniu się i wyrażaniu emocji, w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze. Sprzyja przełamywaniu oporów wobec innych. Wiedzę i doświadczenie zdobyte na treningu wykorzystasz zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Sukces w swoim rytmie - warsztaty efektywności

W dobie przesycenia bodźcami i informacjami, w chaosie dnia codziennego, mamy coraz większe problemy z wydajnością. Żeby nadgonić zaległości – pracujemy ponad miarę. Zrozumiałe jest, że chcemy osiągać kolejne szczeble kariery oraz utrzymywać dobre relacje w życiu osobistym. Praca jest ogromną częścią naszego życia. Jej jakość wpływa na to, jak oceniamy siebie oraz nasz życiowy komfort. Program opiera się na założeniu indywidualnego i holistycznego podejścia do rozwoju człowieka. Jego główną ideą jest to, że człowiek jest całością i jednocześnie indywidualnością. Składa się z różnych, ściśle powiązanych ze sobą systemów. Ciało i psychika, życie zawodowe i osobiste nie mogą być od siebie oderwane. Wszystko, co robimy w pracy i poza nią, odzwierciedla się w naszych reakcjach fizycznych, psychicznych i emocjonalnych. Opierając się doświadczeniu pracy warsztatowej na szkoleniu, jest możliwe zapoczątkowanie zmian we wszystkich wymienionych sferach.

* oferta skierowana wyłącznie do pracowników działów personalnych, szkoleń itp z udokumentowaną przynależnością.