Zamknij

MANAGEMENT Online - zarządzanie zespołem

Kompleksowy  program rozwoju kompetencji:  indywidualny pre-working + warsztaty online + zadania rozwojowe + sesja podsumowująca miesiąc po szkoleniu

Opis szkolenia
 • Jak skutecznie motywować pozafinansowo?
 • Jak zarządzać pracownikami z pokolenia C, Y i Z?
 • Jak skutecznie delegować zadania i zarządzać czasem zespołu?

Zarządzanie ludźmi to najważniejsze i jedno z najtrudniejszych zadań managera. Rosnące wymagania pracowników, nadmierna fluktuacja, problemy z utrzymaniem motywacji to codzienność na wymagającym rynku pracy. Aby dobrze przewodzić zespołem manager musi znać jego mocne i słabe strony, ale jeszcze lepiej musi poznać własne motywacje i ograniczenia.  Przez długi czas w koncepcjach przywództwa opisywano dwa style — autokratyczny i demokratyczny. Trwały dyskusje, który z tych stylów jest bardziej skuteczny. Każdy ze stylów miał swoje wady i zalety i trudno było stwierdzić wyższość jednego z nich. Model zarządzania sytuacyjnego, który stworzyli Paul Hersey i Kenneth Blanchard, opierając się na wieloletnich badaniach w organizacjach, wprowadził nowy sposób myślenia o zarządzaniu. Nie szuka odpowiedzi na pytanie, który styl zarządzania jest najlepszy, ale pokazuje, że sposób zarządzania zależy od sytuacji,  a każdy pracownik wymaga innego podejścia. Nie ma jednego idealnego stylu przywództwa — zależy on od sytuacji, czyli etapu rozwoju pracownika i zadania, które ma wykonać.

Management Intro to jednodniowe intensywne warsztaty przeznaczone dla osób zarządzających lub planujących zarządzać zespołami. Program warsztatów zawiera najlepsze techniki rozwijające kluczowe kompetencje managera takie jak: zatrudnianie, organizowanie czasu i zasobów, motywowanie, delegowanie, kontrolowanie, udzielanie feedbacku. Obszary te uczestnik poznaje w kontekście uznanego modelu zarządzania sytuacyjnego, wzbogaconego przez najnowsze badania i praktyki wybitnych managerów.  Każdy uczestnik dzięki ćwiczeniom oraz testom poznaje swoje zasoby oraz ograniczenia w obszarze zarządzania zespołem.  Otrzymuje indywidualny feedback i wskazówki od trenera oraz planuje konkretne działania rozwojowe. Uczestnicy otrzymują praktyczny podręcznik zarządzania oraz dodatkowe materiały, testy i ćwiczenia, które mogą wykorzystać do pracy z zespołem po szkoleniu. 

Korzyści dla uczestnika
 • Poznanie zasad zarządzania sytuacyjnego wg Blancharda i Herseya
 • Nauka wykorzystywania motywacji pozafinansowej w zarządzaniu zespołem wg badań Herzberga
 • Poznanie różnic w zachowaniach i zarządzaniu pokoleniem X, Y i C.
 • Nauka skutecznego delegowania i zarządzania czasem zespołu
 • Nauka efektywnej, asertywnej komunikacji przy wykorzystaniu technik coachingu managerskiego
 • Uświadomienie pożądanych zachowań, roli i kluczowych odpowiedzialności managera
 • Poznanie własnych deficytów i zasobów w obszarze zarządzania
 • Zaplanowanie ścieżki rozwojowej od sprawnego managera do charyzmatycznego lidera
 • Każdy uczestnik dzięki ćwiczeniom oraz testom poznaje swoje zasoby oraz ograniczenia w obszarze zarządzania zespołem. Otrzymuje indywidualny feedback, wskazówki od trenera oraz planuje konkretne działania rozwojowe. 
 • Praktyczny podręcznik zarządzania oraz dodatkowe materiały, testy i ćwiczenia uczestnik może wykorzystać do pracy z zespołem po szkoleniu.

Szkolenie polecane szczególnie 

 • Początkującym managerom
 • Osobom planującym objęcie stanowiska kierowniczego
 • Osobom nie posiadającym wykształcenia kierunkowego w zarządzaniu

Podstawę merytoryczna programu szkolenia stanowią prace Blancharda i Herseya, badania Jima Collinsa oraz praktyki najlepszych managerów świata takich jak Steve Jobs, Richard Branson czy Elon Musk.

Korzyści dla organizacji
 • Wzrost terminowości i jakości realizowanych zadań w zespole
 • Ograniczenie konfliktów i demotywacji pracowników
 • Zmniejszenie fluktuacji
 • Mniejsze koszty motywowania finansowego
 • Wzrost zaangażowania pracowników w cele organizacji
 • Poprawa wyników, wzrost satysfakcji i synergii zespołu dzięki lepszemu zarządzaniu

Program szkolenia został skonstruowany według najlepszych praktyk uczenia osób dorosłych z uwględnieniem aspektów psychologicznych, społecznych i różnic indywidualnych. Wyznaczniki jakości szkolenia Management Intro™ to:

 • Szkolenie prowadzone jest w ponad 50% metodami warsztatowymi
 • Szkolenie prowadzi ekspert  z ponad 15 letnim doświadczeniem w prowadzeniu firm na stanowisku prezesa zarządu
Program

9:00 – 09:20  Wprowadzenie do szkolenia

 • Przedstawienie celów i programu szkolenia
 • Cele indywidualne uczestników
 • Pre – test

9:20 – 10:40  Rola managera w nowoczesnej organizacji

Moduł ma na celu zwrócić uwagę uczestników na szczególną rolę managementu w organizacji. Przedstawia najważniejsze zasady budowania efektywnych zespołów. Główne zagadnienia:

 • Zasady budowania zwycięskich zespołów wg strategii Jima Collinsa
 • Wykorzystanie  różnic indywidualnych członków zespołu dla wspólnego celu
 • Pożądane cechy i zachowania managera w nowych czasach

10:50 – 12:10  Zarządzenie sytuacyjne podstawą pracy managera

W tym module uczestnik poznaje praktyczny model zarządzania polegający na dopasowaniu stylu pracy z pracownikiem do jego etapu rozwoju w organizacji. Uczestnik dowiaduje się jak rozwijać kompetencje zespołu, wzbudzać inicjatywę i odpowiedzialność. Najważniejsze kwestie:

 • Etapy budowania i trzy składowe kompetencji
 • Etapy rozwoju pracownika w organizacji 
 • Cztery, dopasowane do etapu rozwoju style zarządzania 
Program

12:20 – 13:40 Metody motywowania pozafinansowego

Uczestnik poznaje najważniejsze zasady motywowania pozafinansowego pracowników, uczy się unikać demotywujących zachowań i na podstawie testu poznaje źródło własnej motywacji. Najważniejsze kwestie:

 • Czynniki motywacyjne Herzberga
 • Wyzwania w motywowaniu pokolenia X, Y, C
 • Indywidualna motywacja na podstawie kotwic Scheina

14:20 – 15:40 Od solidnego managera  do charyzmatycznego lidera

W tym module uczestnik poznaje  praktyki najskuteczniejszych liderów biznesu i planuje swój dalszy rozwój na ścieżce managerskiej. Kluczowe kwestie:

 • Zasady przywództwa Jima Collinsa w praktyce
 • Komunikowanie zasobów i deficytów
 • Role model przywództwa, zasada HAIL

15:40 – 16:00   Podsumowanie

 • Sesja pytań i przypadków indywidualnych
 • Post-test w postaci quizu online
 • Indywidualny Plan Rozwojowy

W przypadku szkolenia zamkniętego, powyższy program jest jedynie zarysem proponowanych warsztatów. Po przeprowadzeniu wywiadów i ankiet przed-szkoleniowych trener dedykowany do przeprowadzenia szkolenia przedstawia indywidualnie dopasowany program warsztatów.

Prowadzenie

Sebastian Kosobudzki – coach, trener, konsultant zrzeszony w Ark Skills Corp.

Praktyk, od 15 lat prowadzący działalność gospodarczą. Firma Wikoss-Sport, którą kieruje  z sukcesem zdobywa zarówno rynek polski jak i europejski. Tylko w 2019 roku Wikoss obsłużył 4 duże imprezy sportowe w europejskich stolicach, w tym Orlen Warsaw Marathon. Na co dzień kieruje zespołem handlowców, używając sprawdzonych metod, jednak często zachęcając do bardziej niekonwencjonalnych działań. Nie boi się eksperymentować, uważając że elastyczność na szybko zmieniających się dziś rynkach jest jednym z ważniejszych gwarantów sukcesu. W pracy zawsze blisko ludzi, w zarządzaniu blisko modelu turkusowej organizacji. W każdej osobie w zespole, widzi potencjał.  Certyfikowany Trener Sprzedaży, coach. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji. Ostatnie 3 lata spędził na salach szkoleniowych m.in. u Marcina Rogowskiego, Adama Grzesika. Sam na co dzień szkoli swój zespół, oraz bierze udział jako mówca w konferencjach branżowych. Jako inżynier, Absolwent Politechniki Krakowskiej swoją pracę lubi opierać o twarde dane, pamiętając jednak ZAWSZE, że biznes jest dla ludzi i przez ludzi/ Aktywny sportowiec, crossfiter, uczestnik wielu biegów w tym maratonu. W 2019 roku ukończył Triathlon na Dystansie Half Iron Man. Interesuje się psychologią, praktykuje medytacje.

Warunki

Udział w szkoleniu  online + sesji follow-up po miesiącu – 690 zł + VAT. W ramach szkolenia otwartego zapewniamy:

 • Badanie potrzeb każdego uczestnika 
  • ankieta online badająca potrzeby 
  • materiały przed szkoleniem
  • Test wiedzy 
 • Pracę indywidualną z trenerem – grupa  nie większa niż 12 osób
 • Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy 
 • Certyfikat w języku angielskim dla każdego uczestnika oraz suplement w czterech językach
 • Udział w forum wymiany wiedzy uczestników szkolenia „Certyfikowany negocjator” 
 • Indywidualne zadania dla uczestników 
 • Udział w sesji follow up, miesiąc po szkoleniu

Szkolenie zamknięte, online , z dedykowanym programem dla grupy do 12 osób – 5 700 zł +VAT. W ramach szkolenia zamkniętego dodatkowo zapewniamy:

 • Consulting przed szkoleniem z działem HR
 • Wywiad z managerem prowadzącym zespół
 • Ankietę z każdym uczestnikiem szkolenia 
 • Dopasowanie programu do specyfiki, branży i produktów organizacji
 • Ćwiczenia  oparte o realne wyzwania uczestników
 • Asystę trenera – 2 tygodnie po szkoleniu
 • Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań
 • Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,7 w skali 1 – 5
Dariusz Barczak, Prezes Polskiej Grupy Pocztowej

 „Szkolenie zamknięte Management Intro bardzo chwalili sobie moi managerowie za praktyczne techniki, które powinna poznać każda osoba zarządzająca zespołem”

Tomasz Rojewski, Kierownik Allianz

„Bardzo dobrze spędzony dzień, zajęcia praktyczne i z pewnością poparte doświadczeniem trenera. Polecam!”

Łukasz Romanowski - właściciel startupu

„Zarządzam małym zespołem i dla mnie te informacje były bardzo ważne, teraz wiem jakie popełniałem błędy i wiem co muszę zmienić w zarządzaniu”

Agnieszka Wilma, Manager Play

„Idealne szkolenie dla osób, które nie mają kierunkowego wykształcenia w zarządzaniu, polecam zarówno firmę za organizację szkolenia jak i trenera. „

Szybka rejestracja

Z uwagi na warsztatowy charakter w każdej edycji wydarzenia bierze udział maksymalnie dwanaście osób. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Poniżej znajdują się linki do formularzy rejestracyjnych na najbliższe edycje szkolenia. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt mailowy – office@ark-skills.com lub telefoniczny – +48 662 067 067.