Zamknij

Multitasking™

Najskuteczniejsze techniki organizacji czasu 

Opis szkolenia
 • Jak ustalać priorytety i podejmować ważne decyzje w natłoku bieżących zadań?
 • Jak działać skuteczniej, szybciej, mądrzej prowadząc wiele projektów?
 • Jak skutecznie zarządzać strumieniem zadań dzięki technice multitaskingu?

Warsztaty PM Multitascing™ to nowa propozycja w obszarze szkoleń z efektywności i zarządzania czasem własnym. Łączą w sobie najlepsze praktyki z obszaru project managementu, metodykę systemów typu GTD oraz wsparcie technologiczne. Istotnym elementem procesu szkolenia jesta analiza aktualnie wykorzystywanych przez uczestnika       i organizację narzędzi w celu zaprojektowania jak najbardziej praktycznego  i  kompatybilnego rozwiązania. W dobie rosnących trudności z rekrutacją i motywacją nowych pracowników warsztaty PM Multitascing™ gwarantują osiągnięcie wielu niezwykle istotnych korzyści zarówno ucestnikowi szkolenia jak i całej organizacji. Każdy z uczestników kończy warsztaty z gotowym systemem samoorganizacji. 

Korzyści

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost zysków przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie efektywności pracowników
 • Zmniejszone ryzyko wypalenia zawodowego i fluktuacji dobrych pracowników 
 • Wzrost motywacji, satysfakcji z pracy i chęci do działania
 • Lepsze standardy pracy i lepsze wyniki zespołów

Korzyści dla uczestnika

 • Przyjrzysz się własnym priorytetom i ocenisz je pod kątem efektywności
 • Wybierzesz najistotniejsze obszary do rozwoju i podejmiesz konkretne decyzje
 • Dzięki uporządkowaniu priorytetów ograniczysz stres i trudne emocje
 • Poznasz niezwykle skuteczną metodę zarządzania czasem – GTD 
 • Rozpoznasz swoje główne dystraktory i wewnętrzne blokady w obszarze efektywności
 • Poznasz najskuteczniejsze sposoby radzenia sobie ze złodziejami czasu
 • Nauczysz się rozumieć przyczyny prokrastynacji i poznasz skuteczne sposoby na ich pokonanie
 • Stworzysz własny efektywny system samoorganizacji

 

Program - dzień 1

9:00         9:15     Wprowadzenie

 • Prezentacja celów i programu szkolenia 
 • Ustalenie celów indywidualnych  
 • Pretest

9:15         10:30   Kluczowe zasady efektywności 

Moduł ma na celu zwrócić uwagę uczestników na najważniejsze zasady zwiększania efektywności osobistej zgodnie z pracami Druckera, Pareto, Coveya i Trace’go. Główne zagadnienia:

 • Mapa pól – cele, projekty, działania, zadania – podobieństwa i różnice 
 • Kluczowe czynniki sukcesu – jak osiągnąć więcej?
 • Macierz pilne – ważne 

10:45       12:00   Indywidualne preferencje 

Moduł ma na celu uświadomić uczestnikom wagę indywidualnych różnic osobowościowych w podejściu do czasu, efektywności i wydajności. Uczestnicy rozpoznają też własne preferencje, zasoby i ograniczenia. Główne zagadnienia:

 • Wydajność, skuteczność, a efektywność w nowych czasach
 • Indywidualny styl zarządzania casem – 4 główne typy
 • Indywidualna krzywa wydajności i jej znaczenie

12:15       13:30  Ustalanie priorytetów i kierunków działań

Moduł, dzięki praktycznym technikom,  ma pomóc uczestnikom w radzeniu sobie z natłokiem informacji, myśli i pragnień. Dzięki niemu uświadomią sobie co tak naprawdę jest ważne. Główne zagadnienia:

 • Metody podejmowania decyzji – technika wag i skal
 • Technika Benjamina Franklina 
 • Technika planowania Vonneguta

13:30       14:15  Przerwa obiadowa

14:15       15:30  Perfekcyjne planowanie dnia – kalendarz

Praca z kalendarzem jest podstawą efektywnego działania. W tym module uczestnicy uczą się jak na bieżąco kontrolować terminy, unikać efektu piły i nadmiernego przeładowania kalendarza. Główne zagadnienia:

 • Zasada 60/20/20
 • Technika Pomodoro a efekt piły.
 • Praktyczne narzędzia online i offline

15:30 16:00 Podsumowanie 

Program - dzień 2

9:00   9:15   Wprowadzenie

 • Powtórka wiadomości z dnia poprzedniego
 • Indywidualne przypadki i trudności 

9:15   10:30 Projektowanie Multisystemu  

Celem modułu jest zaplanowanie przez każdego ucestnika indywidualnego, przemyślanego i efektywnego systemu do zarządzania strumieniem zadań. Główne zagadnienia:

 • Kompleksowy Multisystem do zarządzania czasem
 • Wybór huba do organizacji zadań (Nozbe, CRM, Asana, itp.)
 • Gromadzenie – wybór list i skrzynek

10:45 12:00 Zarządzanie strumieniem zadań

Moduł prezentuje praktyczne techniki radzenia sobie z natłokiem bieżących zadań, praktyczne wskazówki czerpie z systemu Getting Things Done Davida Allena, ale dopasowuje je do nowych czasów. Główne zagadnienia:

 • Analizowanie – zasada 2 minut
 • Porządkowanie – zasada 4Z
 • Przeglądanie – plan przeglądów 

12:15 13:30 Pokonywanie dystraktorów

Nawet najlepiej zaprojektowany system nie spełni swojej roli jeżeli  będzie ulegał zakłóceniom przez czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne. Jak sobie z nimi radzić? Na to pytanie odpowiemy prezentując sprawdzone metody pokonywania dystraktorów. Główne zagadnienia:

 • Asertywność w reakcji na złodziejów czasu
 • Inner game – ograniczenia psychologiczne i emocjonalne 
 • Samodyscyplina – jak ją wzmacniać

13:30 14:15 Przerwa obiadowa

14:15 15:30 Krytyczne wyjątki  

W obszarze zarządzania czasem niezwykle ważna jest elastyczność i dopasowanie technik do konkretnej sytuacji. W tym module uczestnik dowiaduje się jakie elementy Multisystemu nadal działają w kryzysie, a z których powinien zrezygnować. Uczy się też jak ograniczać zły wpływ stresu i emocji w sytuacjach kryzysowych. Główne zagadnienia:

 • Zarządzanie czasem w kryzysie 
 • Techniki przełamywania i wykorzystywania stresu
 • Komunikowanie zmian, trudności, odstępstw

15:30 16:00 Podsumowanie 

 • Ustalenie zadań follow-up
 • Rozdanie certyfikatów
Gwarancja jakości

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że uczenie osób dorosłych  nie jest procesem szybkim i łatwym.  Aby zagwarantować  zadowolenie uczestników,  a przede wszystkim trwałą poprawę umiejętności położyliśmy nacisk na jakość programu i prowadzenia. Tę jakość zapewnia kilka istotnych przewag konkurencyjnych:

 • Szkolenie poprzedzone jest badaniem potrzeb i analizą kompetencji każdego uczestnika.
 • Szkolenie prowadzone jest w małych grupach i wg cyklu Kolba.
 • W trakcie szkolenia pracujemy na przypadkach zgłoszonych przez uczestników.
 • Szkolenie jest prowadzone intensywnie, zróżnicowanymi metodami warsztatowymi.
 • Każdy uczestnik otrzymuje 100 stronicowy podręcznik zawierający materiały do dalszej pracy.

Szkolenia z dobrze zaplanowanymi działaniami około-szkoleniowymi wyróżniają się wydłużeniem okresu pozytywnej motywacji oraz większym wzrostem i stabilnością rozwijanych kompetencji. Dzięki systemowemu działaniu każdy uczestnik wspierany jest w procesie zmiany przez okres minimum jednego miesiąca. Co więcej, na życzenie, dział HRM otrzymuje istotne informacje o grupie i poszczególnych uczestnikach szkolenia oraz praktyczne wskazówki co do dalszych działań

Prowadzenie - Agnieszka Nowak


Agnieszka jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydziale socjologicznym oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła studia podyplomowe na kierunku badania marketingowe i społeczne. Jest socjologiem i badaczem społecznym i od wielu lat lokalnie diagnozuje poziom jakości obsługi interesantów instytucji publicznych, a także bada poziom życia mieszkańców Bielska – Białej Agnieszka jest praktykiem biznesu i współwłaścicielką oraz członkiem zarządu dwóch spółek komandytowych działających w obszarze facility management.Jako aktywna manager  dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą ze studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej Jest działaczką w Regionalnej Izbie Handlu oraz ambasadorką i trenerką BNI Polska. Trenerką i coachem z certyfikatem Corporate Coach U (Brandenton USA) Agnieszka  z pasją i doświadczeniem  realizuje projekty szkoleniowe zmierzające do podnoszenia efektywności osobistej i jakości życia swoich klientów.

Logistyka

W ramach szkolenia otwartego zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy 
 • Badanie potrzeb każdego uczestnika 
 • Pracę indywidualną z trenerem – grupa szkoleniowa nie większa niż 16 osób
 • Certyfikat w języku angielskim dla każdego uczestnika oraz suplement
 • Przekąski i napoje w trakcie szkolenia 

W ramach szkolenia zamkniętego dodatkowo:

 • Consulting przed szkoleniem z działem HR
 • Wywiad z managerem prowadzącym zespół
 • Ankietę z każdym uczestnikiem szkolenia 
 • Dopasowanie programu do potrzeb i branży organizacji
 • Pracę na ćwiczeniach zbliżonych do realnych wyzwań uczestników
 • Asystę trenera – 2 tygodnie po szkoleniu
 • Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań
 • Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,8 w skali 1 – 5

Inwestycja

 • Szkolenie in  – house dwudniowe, z dedykowanym programem dla grupy do 16 osób  12 000 zł + VAT
 • Szkolenie in  – house jednodniowe, z dedykowanym programem dla grupy do 16 osób   7 000 zł + VAT

Pobierz broszurę PDF

Dariusz Barczak, Prezes Polskiej Grupy Pocztowej

„Moi ludzie myśleli że wiedzą już wszystko o negocjacjach, ale okazało się, że mylili się bardzo, dziękuję.”

Sebastian Kosobudzki, Właściciel Wikoss

„Dzięki technikom przećwiczonym na szkoleniu szybko uzyskałem znaczne korzyści , polecam to szkolenie!”

Ela Krawczyk - Grzyb, Prezes Gree Polska

„Doskonałe szkolenie z jakiego powinien skorzystać każdy kto zajmuje się importem szeroko rozumianym handlem”

Marcin Wilma, KAM Brown - Forman

„Szkolenie zorganizowaliśmy w ramach Akademii Brown Forman. Było bardzo przydatne i pozwoliło zaoszczędzić mnóstwo czasu”