Zamknij

Sprzedaż metodą NASM™

Model sprzedaży nieagresywnej 

Czym jest model sprzedaży nieagresywnej - NASM™?

W dobie internetu trudno się wyróżnić. Nowe pomysły szybko podchwytywane są przez konkurentów, którzy depczą nam po piętach. Sprzedawca nieustannie staje przed wyzwaniem – jak zrealizować target. Powstają pytania – czy jest model sprzedaży, który zapewnia stały przychód atrakcyjnych leadów? Jakie cechy posiada super-sprzedawca? Globalne badania, w których respondenci zajmowali szeroki zakres stanowisk w różnych branżach wykazały, że dla efektywnej sprzedaży ważnych jest kilka czynników:

  • Pewność siebie nawet w stresujących i trudnych sytuacjach.
  • Wysoka determinacja i energia w dążeniu do sukcesu oraz motywowanie siebie samego do osiągania celów.
  • Wytrwałość, optymizm, odporność na trudności. 
  • Elastyczność, dostosowywanie się do specyfiki sytuacji.
  • Umiejętność słuchania, obserwowania i rozumienia innych.
  • Adaptacja do ciągłych i gwałtownych zmian, a także zmian w sposobach wykonywania czynności.

Trudno znaleźć osobę, która mogłaby reprezentować wszystkie wymienione cechy. Jednak wiemy, że nie jest to kwestia jedynie wrodzonych kompetencji, ale obszar nad którym można i należy pracować.  NASM™ (Non-Aggressive Selling Model) to odwołująca się do uznanych badań, praktyczna i przede wszystkim skuteczna metoda prowadzenia sprzedaży. U podstaw metody leży założenie, że ze względu na charakter, sprzedaż można podzielić na agresywną (inaczej aktywną), wykorzystującą techniki typu „push” i nieagresywną (pasywną) wykorzystującą techniki typu „pull”. Sprzedaż agresywna prowadzi do szybkiego, ale krótkoterminowego wzrostu sprzedaży, prawidłowo prowadzona sprzedaż nieagresywna zapewnia natomiast wzrost początkowo wolniejszy, ale stabilny i w konsekwencji zdecydowanie większy.

Można jej używać do zarządzania sprzedażą zarówno w dużej międzynarodowej korporacji czy średnim przedsiębiorstwie, jak i do prowadzenia sprzedaży własnej przez pojedynczego handlowca. Opracowanie tej metody zawdzięczamy dziesiątkom lat doświadczeń praktyków i ekspertów, licznym badaniom nad skutecznością  sprzedaży i mrówczej pracy konsultantów, którym przyświecał jeden cel. Sprawić by sprzedaż stała się procesem nie tylko jak najbardziej efektywnym, ale także przyjaznym z punktu widzenia zarówno klienta. jak i handlowca. Jeżeli chcesz bliżej poznać model NASM™ oraz jego możliwości, zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń.


Oferta szkoleń NASM™

Sprzedaż Metodą NASM™

Jedno-, dwu- lub trzydniowy program dla menadżerów sprzedaży dotyczący budowania i zarządzania skutecznym zespołem sprzedażowym.