Zamknij

Prospecting metodą NASM™

Najlepsze sposobu poszukiwania, selekcji i angażowania klientów

Jak ważny jest prospecting

Można poświęcić ogrom czasu na poszukiwanie potencjalnych klientów zarówno przy pomocy kontaktu telefonicznego, mediów społecznościowych, jak i na spotkaniach branżowych, nie odnosząc żadnych rezultatów. Można także posiąść czynności służące rozpoznaniu przyszłych użytkowników oferowanych produktów lub usług. Prospecting to nie sprzedaż – to proces poszukiwana potencjalnych klientów, a dokładniej poszukiwanie nowych szans na sprzedaż zarówno dla nowych, jak i obecnie zainteresowanych osób. Jest to kluczowy element procesu sprzedaży, który ma ogromny wpływ na powodzenie dalszych działań. Jeśli Twoim celem jest szybki wzrost sprzedaży, a co za tym idzie – rozwój firmy, powinieneś umiejętnie znaleźć, przyciągnąć i zatrzymać grupę docelową. Systematyczne i uporządkowane działania prospectingowe zapewniają firmie stały dopływ nowych klientów, a handlowcom gwarantują skuteczną realizację celów sprzedażowych oraz większą motywację do wykonywania codziennych zadań. 


Pragniemy zaprosić Cię do udziału w warsztatach Prospecting Metodą NASM™. Otrzymasz kompendium wiedzy o tym, jak poszukiwać nowych klientów. Nauczymy Cię jak przygotować się do działań prospectingowych oraz jak zwiększać ich efektywność. Otrzymasz także narzędzia do skutecznego kontaktu telefonicznego z potencjalnym klientem, do efektywnej korespondencji mailowej oraz innych działań pozwalających na dotarcie do właściwych osób decyzyjnych. Będziesz radził sobie również z stanowczą odmową klienta, pojawiającą się już na początku rozmowy. 

Prospecting Metodą NASM™ kompleksowo omawia każdy istotny element procesu poszukiwania klientów. Szkolenie prowadzone jest w przeważającej mierze metodami warsztatowymi na konkretnych przykładach z życia uczestników.

Korzyści
 • Wzrost skuteczności procesu poszukiwania potencjalnych klientów.
 • Poprawa umiejętności kwalifikowania potencjalnych klientów.
 • Wzrost skuteczności w docieraniu do osób decyzyjnych.
 • Wzrost umiejętności telefonicznego kontaktowania się z potencjalnym klientem.
 • Wzrost umiejętności wysyłania efektywnej korespondencji mailowej do potencjalnego klienta.
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami klienta.
 • Wzrost liczby potencjalnych klientów.
 • Poprawa osiąganych wyników sprzedażowych.
 • Wzrost motywacji i proaktywna postawa w realizacji codziennych zadań.

Szkolenie dedykujemy głównie:

 • Przedstawicielom handlowych
 • Konsultantom odpowiedzialnych za pozyskanie klienta
 • Właścicielom firm, którzy są odpowiedzialni za zdobywanie potencjalnych klientów
 • Menedżerom zespołów sprzedaży aktywnej. 
Program

9:00 – 09:15 Wprowadzenie – Powitanie, przedstawienie programu szkolenia.

9:00 – 9:45 Poszukiwanie potencjalnych klientów – wprowadzenie – Proces poszukiwania potencjalnych klientów i jego miejsce w cyklu sprzedaży. Co robić, aby prospecting był skuteczny – czynniki decydujące o sukcesie w poszukiwaniu potencjalnych klientów. Aktywne poszukiwanie klienta – praca z obawami handlowców. Etapy skutecznego prospectingu.

9:45 – 10:15 Planowanie procesu poszukiwania klientów – Planowanie działań prospectingowych. Lejek sprzedaży – zarządzanie kontaktami z klientami. Współczynnik sukcesu.

10:15 – 11:00 Przygotowanie do procesu poszukiwani potencjalnych klientów – Źródła poszukiwania potencjalnych klientów. Profil idealnego klienta. Segmentacja i tworzenie bazy klientów. Kluczowe osoby decyzyjne. Wyzwalacze.

11:00 – 11:30 Klasyczne i nowoczesne metody poszukiwania potencjalnych klientów – Aktywne i pasywne metody prospectingu. Budowanie sieci kontaktów i sojusze strategiczne. Transfer wiedzy do nowych klientów. Cold Call. Social media w służbie sprzedaży.

11:30 – 12:45 Pierwszy kontakt z klientem przez telefon – Sposoby omijania bramkarza i dotarcie do osoby decyzyjnej. Techniki otwierania rozmowy z klientem. Mapa problemów klienta. Katalog zwrotów wzbudzających zainteresowanie klienta.


13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa.

13:45 – 14:30 E-mail marketing w służbie pozyskiwania nowych klientów – Złote zasady skutecznej korespondencji mailowej. Nowoczesne narzędzia wspierające prace handlowców. Siedem kroków skutecznego procesu follow up.

14:30 – 15:30 Obiekcje i zastrzeżenia klienta – Przyczyny obiekcji i zastrzeżeń. Identyfikacja „zagrywek” stosowanych przez klientów. Schemat radzenia sobie z obiekcjami. Techniki zbijania i omijania zastrzeżeń. Algorytmy radzenia sobie z kluczowymi obiekcjami klientów.

15:30 – 16:00 Nowoczesne narzędzia pozyskiwania nowych klientów – Networking jako źródło nowych kontaktów. Podstawowe zasady wymiany kontaktów. Elevator speech. Drzewo poleceń – narzędzie do pozyskiwania poleceń i rekomendacji. Prospecting wg Joe Girarda.

16:00 – 16:30 Indywidualny plan prospectingowy – Przygotowanie planu działań. Karta działań prospectingowych. Ocena efektywności działań.

16:30 – 17:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia – Podsumowanie. Pytania i case study uczestników. Wręczenie certyfikatów.


Warunki

Prowadzący – Marek Waśkiewicz

Certyfikowany trener sprzedaży metodą NASM™. Doświadczenie sprzedażowe zdobywał współpracując z klientami korporacyjnymi oraz z klientami reprezentującymi małe i średnie przedsiębiorstwa. Prowadzi negocjacje na najwyższym szczeblu decyzyjnym. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na łamach portalu Biznes Musi Sprzedawać. Prowadzi szkolenia z zakresu technik sprzedaży, wywierania wpływu, telemarketingu, budowania relacji, prospectingu. W życiu zawodowym kieruje się słowami Petera Druckera „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.”

Inwestycja – 990 zł, w cenie:

 • Indywidualny preworking – ankieta 
 • Autorskie materiały
 • Indywidualny feedback trenera 
 • Asysta trenera przez dwa tygodnie 
 • Dostęp do bazy wiedzy Know-Now!
 • Certyfikat w języku angielskim + suplement
 • Gwarancja satysfakcji lub zwrot kosztówPrzydatne linki

Poniżej znajdziesz broszurę, formularz zgłoszeniowy i link do szybkiej płatności.