Zamknij

PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ ONLINE

Warsztaty profesjonalnego projektowania szkoleń 

Opis szkolenia
 • Jak zaprojektować naprawdę dobre szkolenie warsztatowe?
 • Jak podnieść motywację uczestników i poprawić ich efektywność uczenia?
 • Jak wyróżnić się na rynku szkoleniowym innowacyjnym i skutecznym programem?

W branży szkoleniowej wiele jest przypadkowych osób, które tupetem, bez solidnego warsztatu, próbują zdobyć rynek. W tej branży tej  reputację zdobywa się przez lata, ale można ją stracić w jeden dzień. Dobrze przeprowadzone szkolenie warsztatowe może zapewnić trenerowi atrakcyjne rekomendacje i klientów na lata. Szkolenie nieudane z reguły niszczy  szansę  u tegoż klienta na jakikolwiek projekt w przyszłości. Kluczem do przeprowadzenia dobrego szkolenia jest jego profesjonalne przygotowanie. Błędy poczynione na etapie projektowania szkolenia trudno jest poprawić w trakcie jego trwania. Z kolei dobrze zaprojektowane szkolenie naprawdę ciężko zepsuć.

Profesjonalne projektowanie szkoleń warsztatowych to kompetencja, która przydaje się nie tylko w karierze trenera. Elementy warsztatu można zawrzeć zarówno w prezentacji sprzedażowej dla kluczowych klientów jak i na spotkaniu menadżerów podczas planowania strategii.

Podczas szkolenia, każdy uczestnik zaprojektuje swoje własne, autorskie, gotowe do przeprowadzenia warsztaty.


Korzyści dla uczestnika
 • Przypomnienie podstaw andragogiki i cyklu uczenia dorosłych 
 • Zdobycie umiejętności zaprojektowania szkolenia metodami warsztatowymi
 • Poznanie nowych metod szkoleniowych, w tym stymulatorów, OST, technik dramowych, 
 • Nauka pisania i przeprowadzania studiów przypadku
 • Poznanie warunków i zasad prawidłowego prowadzenia ćwiczeń
 • Nauka wykorzystania energii  technik ustawieniowych 
 • Poznanie  możliwości i ograniczeń związanych z rolą trenera.
 • Poznanie  zasad, cyklu i stylów uczenia się dorosłych.
 • Wzmocnienie świadomości różnorodności potrzeb i preferencji w uczeniu się.
 • Poznanie zasad stosowania modelu IAPS (Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych).
 • Nauka wyznaczania atrakcyjnych celów uczenia.
 • Nauka dopasowania metod uczenia do wyznaczonych celów, możliwości i preferencji uczestników.
 • Uświadomienie wagi zachowania jakości w przygotowaniu szkolenia.
 • Poznanie zasad tworzenia materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych.
 • dobycie certyfikatu ukończenia szkolenia
 • Zaprojektowanie już na warsztatach autorskiego programu szkoleniowego
Program

9:00 – 9:15        Wprowadzenie do szkolenia

 • Prezentacja celów i programu szkolenia
 • Ustalenie indywidualnych celów uczestników
 • Analiza kompetencji uczestników z wykorzystaniem pre-testu

9:15 – 10:15        Kontekst projektowania szkoleń

Moduł wskazuje na najważniejsze zasady pracy szkoleniowej. praktyczne modele rozwijania kompetencji i uczy uwzględniania kontekstu w projekcie szkolenia. Kluczowe kwestie:

 • Cykl Kolba i inne metody budowania kompetencji
 • Warunki sprzyjające uczeniu się
 • Kontekst szkolenia, a dobór aktywności rozwojowych

10:30 – 12:30         Ćwiczenie – podstawowa metoda warsztatowa

Jednym z najczęstszych błędów trenerów jest niewłaściwy dobór ćwiczeń . Moduł ma na celu uwrażliwienie uczestników na znaczenie dla efektu szkolenia dobrego przygotowania ćwiczeń Najważniejsze kwestie:

 • Dobór ćwiczenia do kontekstu szkolenia (grupa, trener, otoczenie, cele)
 • Warunki prawidłowego przeprowadzenia ćwiczeń
 • Błędy w prowadzeniu ćwiczeń
Program c.d.

11:45 – 12:45        Metoda – studium przypadku

Studium przypadku to esencja pracy warsztatowej, jednak jego dobre zaprojektowanie oraz przedstawienie uczestnikom nastręcza wielu trudności. Moduł ma na celu je przełamać. Kluczowe zagadnienia:

 • Rodzaje studiów przypadku i ich przeznaczenie
 • Pisanie studiów przypadku – zasady i dobre praktyki
 • Błędy w projektowaniu studium przypadku

13:00 – 14:00        Warsztat projektowania szkoleń

Uczestnicy poznają kluczowe zasady i fazy projektowania szkoleń, jednocześnie pracując nad własnym projektem szkoleniowym. Kluczowe kwestie:

 • Weryfikacja celów szkolenia
 • Dobór metod szkoleniowych
 • Harmonogram i kontekst szkolenia
Warsztaty dedykowane
 • Osobom zamierzającym postawić swoje pierwsze kroki w roli trenera 
 • Trenerom – praktykom, pragnącym uzupełnić wiedzę
 • Trenerom wewnętrznym w organizacjach
 • Managerom i przedsiębiorcom pragnącym efektywnie rozwijać swoje zespoły
 • Specjalistom HR pragnącym samodzielnie prowadzić warsztaty
 • Trenerom pragnącym poznać i wykorzystywać nowe metody szkoleniowe
 • Ekspertom pragnącym przekazywać wiedzę warsztatowo
 • Sprzedawcom pragnącym prowadzić lepsze prezentacje produktowe
Logistyka

W ramach szkolenia otwartego zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy 
 • Badanie potrzeb każdego uczestnika 
 • Pracę indywidualną z trenerem – grupa szkoleniowa nie większa niż 12 osób
 • Certyfikat w języku angielskim dla każdego uczestnika oraz suplement

W ramach szkolenia zamkniętego dodatkowo zapewniamy:

 • Consulting z działem HR
 • Wywiad z managerem prowadzącym zespół
 • Ankietę z każdym uczestnikiem szkolenia 
 • Dopasowanie programu do potrzeb i branży organizacji
 • Pracę na ćwiczeniach zbliżonych do realnych wyzwań uczestników
 • Asystę trenera – 4 tygodnie po szkoleniu
 • Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań
 • Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,8 w skali 1 – 5

Inwestycja:

 • Udział w szkoleniu stacjonarnym / za uczestnika – 990 zł + VAT
 • Udział w szkoleniu otwartym online  / za uczestnika – 495 zł + VAT 
 • Szkolenie zamknięte, stacjonarne , z dedykowanym programem –  6 500 zł +VAT
 • Szkolenie zamknięte, online , z dedykowanym programem –  3 250 zł +VAT

Rejestracja

Z uwagi na warsztatowy charakter w każdej edycji wydarzenia bierze udział maksymalnie 12 osób. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Poniżej znajdują się linki do najbliższych edycji szkolenia