Zamknij

Sprzedaż metodą NASM™

Techniki sprzedaży długofalowej oparte na relacjach i realnej wartości

Niekoniecznie cena

Badanie przeprowadzone przez Deloitte w 2013 roku na grupie 150 dużych przedsiębiorstw, wskazały, że najważniejszym oczekiwaniem wobec stałego dostawcy jest to, by był on partnerem ich biznesu. By ich wzajemne relacje były trwałe oraz nacechowane zaufaniem. Kolejnym wskazywanym przez respondentów istotnym czynnikiem była elastyczna i sprawna obsługa. Warunki finansowe, w tym cena, zarówno w tym badaniu, jak i wielu innych, przeprowadzanych na całym świecie znajdowały się na czwartym lub piątym miejscu. Tym samym nie ma i nigdy nie było powodu by zbyt szybko opuszczać, cenę, sprzedawać najtaniej, czy wspierać się sprzedaż hojnymi promocjami.

W sprzedaży długofalowej najważniejsze są wartość jaką przedstawia dla klienta produkt lub usługa i zaufanie do sprzedawcy. Sprzedaż, która kładzie nacisk na te dwa istotne czynniki nazywamy nieagresywną, a sprzedawcę stosującego zasady i techniki tej sprzedaży z angielskiego „pully” salesperson, w odróżnieniu od „pushy” salesperson.

Non-Agressive Selling Model™

Szkolenie Sprzedaż Metodą NASM™ (Non-Aggressive Selling Model) uczy warsztatowo najważniejszych zasad i technik sprzedaży nieagresywnej takich jak: coaching klienta, słuchanie kontekstowe, metoda SPIN Neila Rackhama, technika PIWO, technika storytellingu i wiele innych. Dotyka każdego istotnego elementu psychologii i procesu sprzedaży oraz etapów rozmowy handlowej.

Szkolenie nie dostarcza agresywnych i manipulacyjnych technik, ale uświadamia rolę wywierania wpływu i perswazji w sprzedaży, uczy jak rozpoznawać i radzić sobie z manipulacjami kupców. Dodatkowym atutem jest praca na konkretnych przykładach wnoszonych przez uczestnika. Dzięki temu już na szkoleniu może on zaplanować strategię dla swoich najbliższych leadów. 

Korzyści
 • Wzrost skuteczności umawiania spotkań z osobami decyzyjnymi, prowadzenia angażujących rozmów przez telefon i w kontakcie osobistym.
 • Poprawa autoprezentacji.
 • Wzrost umiejętności docierania do faktycznych potrzeb klientów.
 • Poprawa umiejętności zarządzania procesem sprzedaży własnej.
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z zastrzeżeniami i naciskami na obniżenie ceny.
 • Poprawa wyników negocjacji cenowych.
 • Wzrost umiejętności skutecznego zamykania sprzedaży.
 • Zwiększenie wielkości i rentowności sprzedaży.

Szkolenie dedykujemy głównie:

 • Właścicielom firm zajmujących się sprzedażą własnych produktów bądź usług
 • Konsultantom odpowiedzialnym za sprzedaż
 • Doradcom klienta
 • Sprzedawcom bezpośrednią
 • Sprzedawcom B2B.
Program - dzień 1

9:00 – 10:00 Proces nowoczesnej sprzedaży NASM™ – Zasady skutecznego prospectingu. Definiowanie profilu klienta docelowego. Segmentacja. Persony decydentów. Zarządzanie sprzedażą własną w pipeline. Zasada Pareto w sprzedaży. Docieranie do decydenta. Umawianie spotkań. Cold calling.

10:00 – 11:00 Temperamenty klientów i pierwszy kontakt – Test temperamentów. komunikacja z temperamentami klientów. Rozpoznawanie temperamentu na podstawie stroju i zachowania. Dopasowanie w kontakcie telefonicznym i osobistym. Autoprezentacja. Techniki otwierające.

11:00 – 12:00 Coaching klienta – badanie potrzeb – Zasady prowadzenia rozmowy badającej potrzeby. Pytania badające sytuację, problem, implikacje i konieczne działania. Wyjaśnianie zastrzeżeń. sygnały sprzyjające sprzedaży. Techniki badania potrzeb i wzmacniania. Techniki zmiany przekonań.

12:00 – 13:00 Trening sprzedażowy z wykorzystaniem coachingu klienta – Skuteczne otwieranie. Docieranie do głębokich potrzeb. Skuteczne prowadzenie rozmowy poprzez pytania i parafrazy. Skuteczne przekonywanie. Zamykanie.

13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa.

13:45 – 17:00 Metaprogramy i słuchanie kontekstowe – Dwanaście metaprogramów zakupowych i ich implikacje. Techniki rozmowy dopasowane do metaprogramów. Rozpoznawanie metaprogramów dzięki wykorzystaniu techniki słuchania kontekstowego. Bariery w słuchaniu. Aktywny trening. Podsumowanie.

Program - dzień 2

09:00 – 09:15 Powtórzenie wiadomości z dnia poprzedniego.

09:15 – 11:00 Prezentowanie – Prezentownie Unique Selling Proposition metodą NASM™ Prezentowanie oferty w języku korzyści, wykorzystanie systemów reprezentacji klientów. Język wątpliwości. Elevator speech.

11:00 – 13:00 Techniki pokonywania obiekcji – Technika SPIN Neila Rackhama, technika PIWO, technika konsekwencji. Storytelling.

13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa.

13:45 – 14:15 Zasady prowadzenia negocjacji – Dziewięć kluczowych zasad negocjowania Rogera Dawsona. Rola negocjatora w ujęciu Jima Campa. BATNA, WATNA, ZOPA, cele a minimum. Zasady składania ustępstw. Przygotowanie do negocjacji. Zarządzanie czasem i przestrzenią. Planowanie strategii.

14:15 – 15:00 Reguły wywierania wpływu i techniki negocjacyjne – Siedem reguł wywierania wpływu Cialdiniego. Test stylów negocjowania. Gry klientów. Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Podstawowe techniki negocjacyjne.

Warunki

Prowadzący – Marcin Sebastian Rogowski

Jeden z czołowych ekspertów sprzedaży w Polsce. Otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, w tym Gazele Biznesu oraz nagrodę Wojewody Małopolskiego dla wybitnych przedsiębiorców. Jest stałym konsultantem działów sprzedaży i głównym trenerem wielu firm – liderów w swoich branżach. Jest aktywnym blogerem i publicystą . Jako redaktor naczelny prowadzi największy serwis o sprzedaży w Polsce –www.biznesmusisprzedawac.pl. Jest stałym feletonistą i redaktorem działu negocjacje w dwumiesięczniku „Nowa Sprzedaż”. Publikuje także w miesięczniku HR Leaders, Marketer+, Benefit, oraz na Onet.pl i Forbes.pl.

Inwestycja – 1 990 zł za szkolenie dwudniowe bądź 990 zł za szkolenie jednodniowe, w cenie:

 • Indywidualny preworking – ankieta 
 • Indywidualny feedback trenera 
 • Materiały szkoleniowe
 • Asysta trenera przez dwa tygodnie 
 • Dostęp do bazy wiedzy Know-Now!
 • Certyfikat w języku angielskim + suplement
 • Gwarancja satysfakcji lub zwrot kosztów


Przydatne linki

Poniżej znajdziesz broszurę, formularz zgłoszeniowy i link do szybkiej płatności.