Zamknij

Trening obrony ceny

Warsztaty negocjacji dla sprzedawców

Wartość i zaufanie

Nie ma i nigdy nie było powodu aby zbyt szybko opuszczać cenę, sprzedawać najtaniej bądź wspierać sprzedaż hojnymi promocjami. Jasno dowodzą tego badania na całym świecie.  Wśród nich te, przeprowadzone przez Deloitte w 2013 roku na grupie 150 dużych przedsiębiorstw. Wykazały bowiem, że najważniejszym oczekiwaniem respondentów było aby usługodawca był partnerem biznesu, by wzajemne relacje były trwałe, a obsługa sprawna i elastyczna. Warunki finansowe znalazły się na dalszych miejscach. 

W sprzedaży długofalowej najważniejsze są wartość, jaką przedstawia dla klienta dana usługa bądź produkt oraz zaufanie do sprzedawcy. Sprzedaż która kładzie nacisk na te dwa istotne czynniki nazywamy nieagresywną, a sprzedawcę stosującego zasady i techniki tej sprzedaży z angielskiego „pully” salesperson, w odróżnieniu od „pushy” salesperson.


Szkolenie Trening Obrony Ceny dla Sprzedawców uczy warsztatowo najważniejszych zasad i technik sprzedaży nieagresywnej takich jak: coaching klienta, słuchanie kontekstowe, metoda SPIN Neila Rackhama, technika PIWO, technika storytellingu i wiele innych. Dotyka każdego istotnego elementu psychologii i procesu sprzedaży oraz etapów rozmowy handlowej. Dodatkowym atutem jest praca na konkretnych przykładach wnoszonych przez uczestnika. 

Szkolenie nie dostarcza agresywnych i manipulacyjnych technik, ale uświadamia rolę wywierania wpływu i perswazji w sprzedaży, uczy jak rozpoznawać i radzić sobie z manipulacjami kupców. Poznaj nowoczesne zasady budowania relacji handlowej sprzyjające obronie ceny.

Korzyści
 • Wzrost skuteczności w obszarze obrony ceny.
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z zastrzeżeniami i naciskami na obniżenie ceny.
 • Poprawa wyników negocjacji cenowych.
 • Poprawa relacji na linii sprzedawca – klient.
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta i odpowiadać na nie w adekwatny sposób. 
 • Wzrost wartości produktu bądź usługi w oczach potencjalnych kupców.
 • Wzrost skuteczności umiejętnego zamykania sprzedaży.
 • Zwiększenie wielkości i rentowności sprzedaży. 
 • Poznanie indywidualnych zasobów i deficytów w obszarze sprzedaży.
 • Wzrost pewności siebie w sprzedaży.
Program

9:00 – 10:45 – Wprowadzenie. Trzy kompetencje wstępne – Analiza / Planowanie / Testowanie – Nauka zasad wywierania wpływu w procesie sprzedaży NASM™ (Non-Aggressive Selling Model™). Poznanie zasad gry przed-negocjacyjnej. Nauka przygotowania strategii obrony ceny. Metody: mini-wykład, studia przypadków, rozbudowana, kilkuetapowa symulacja prawdziwych negocjacji cenowych , w trakcie której uczestnicy w dwóch konkurencyjnych grupach mają możliwość sprawdzić wiedzę nabytą w module I.

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa.

11:00 – 13:15 Trzy kompetencje psychologiczne – Wpływ / Analiza transakcyjna / Manipulacje – Poznanie różnicy między wpływem, manipulacją i grą. Nauka rozpoznawania i wywierania wpływu na temperamenty. Nauka wykorzystania Analizy Transakcyjnej. Wywieranie wpływu i techniki negocjacyjne. Metody: mini-wykład, test, scenki.


13:15 – 14:00 Przerwa obiadowa.

14:00 – 16:30 Aktywny trening obrony ceny. Metody: rozbudowana, gra negocjacyjna „Metropoly” , w trakcie której uczestnicy w czterech grupach, konkurując lub współpracując, dochodzą do swoich celów.

16:30 – 17:00 Podsumowanie

Warunki

Prowadzący – Marcin Sebastian Rogowski

Posiada 20-letnie, poparte licznymi sukcesami i nagrodami doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu firmą na stanowiskach prezesa zarządu. Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla managerów czołowych korporacji, spędzając na salach szkoleniowych około tysiąc godzin rocznie. Wychował setki profesjonalnych negocjatorów, managerów, sprzedawców. Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na najważniejszych konferencjach branżowych.

Inwestycja – 990 zł, w cenie:

 • Indywidualny preworking – ankieta 
 • Autorskie materiały
 • Indywidualny feedback trenera 
 • Asysta trenera przez dwa tygodnie 
 • Dostęp do bazy wiedzy Know-Now!
 • Certyfikat w języku angielskim + suplement
 • Gwarancja satysfakcji lub zwrot kosztów.

Przydatne linki

Poniżej znajdziesz broszurę, formularz zgłoszeniowy i link do szybkiej płatności.