Zamknij

Nasza unikalna propozycja

Zależy nam na szybkim, znaczącym i trwałym efekcie naszych działań, dlatego robimy wszystko żebyście Państwo uznali naszą jakość za wyjątkową. Gwarantujemy wysoką jakość programu i prowadzenia, a tym samym satysfakcję uczestnika lub zwrot kosztów. Na Państwa życzenie przygotujemy i zrealizujemy dowolny program szkoleniowy 

Wsparcie przed i po

Aktywnie pomagamy w zdefiniowaniu luki kompetencyjnej. Dzięki indywidualnemu preworkowi i zadaniom po szkoleniu każdy uczestnik wspierany jest w procesie zmiany przez okres minimum jednego miesiąca. 

Programy szyte na miarę

Szkolimy wyłącznie na  programach dopasowanych do branży, polityki i specyficznych celów organizacji.  W trakcie ćwiczeń używamy case studies wniesionych przez uczestników szkolenia i na bieżąco rozwiązujemy głaszane przez nich trudności.

Trenerzy - praktycy

Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez uznanych ekspertów – praktyków biznesu z unikalnym doświadczeniem w obszarze szkolenia. Łączymy teorię z praktyką na najwyższym poziomie kładąc nacisk na realne możliwości wykorzystania kompetencji.

Metody

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są intensywnymi metodami warsztatowymi w małych grupach przez trenerów posiadających odpowiednie przygotowanie do uczenia osób dorosłych. Naszą dewizą jest nauczyć lepiej i więcej niż inni w krótszym czasie. 

Proces realizacji szkolenia w 8 krokach

Staramy się aby w każdym elemencie procesu przygotowania i realizacji szkolenia maksymalnie Państwa odciążyć. Na Państwa życzenie przeprowadzimy wywiad z osobą decyzyjną lub HR partnerem, zdiagnozujemy  lukę kompetencyjną zespołu ustalimy cele i zaplanujemy follow – up. 

1. Wywiady

W pierwszym kroku w rozmowie ze sponsorem omawiamy wstępne cele, metody, propozycję trenerów – ekspertów dedykowanych do projektu

2. Umowa

Ustalamy warunki finansowe, zakres projektu szczegóły kontraktu i podział odpowiedzialności stron

3. Harmonogram

Ustalamy harmonogram poszczególnych działań w projekcie i szukamy wolnych terminów trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia

4. Zaliczka

Zgodnie z ustaleniami umowy przed rozpoczęciem dalszych prac konsultacyjnych klient wpłaca zaliczkę, a my rezerwujemy  termin 

5. Ankiety

Przeprowadzamy analizę luki kompetencyjnej i preferencji szkoleniowych każdego uczestnika przy wykorzystaniu wygodnych narzędzi online

6. Program

Po przeprowadzeniu wywiadów i ankiet uzgadniamy szczegóły programu szkolenia, który musi zostać zaakceptowany przez sponsora

7. Szkolenie

Trener – ekspert dysponujący unikalną wiedzą przeprowadza szkolenie zgodnie z zaakceptowanymi celami, zakresem, programem szkolenia

Raport

Po szkoleniu przedstawiamy raport wskazujący na konkretne zadania, które należy wykonać po szkoleniu aby utrwalić nowe kompetencje

Szkolenia negocjacyjne

Poniżej znajdują się linki do programów szkoleń z negocjacji. Kliknij w interesujący Cię tytuł. Pamiętaj że to tylko wzór, który w trakcie prac przed-szkoleniowych zostanie dopasowany do specyfiki Twojego zespołu.

RADICAL NEGOTIATOR™ Intro - 1 dzień - twarde negocjacje

Krótsza wersja warsztatów dwudniowych. Techniki twardych negocjacji, przygotowanie i prowadzenie rozmów, radzenie sobie z manipulacjami w praktycznej pigułce.

RADICAL NEGOTIATOR™ Intensive - 2 dni - twarde negocjacje

Czołowe pod względem liczby edycji w Polsce warsztaty twardych negocjacji, z których regularnie korzystają managerowie, kupcy i sprzedawcy

RADICAL NEGOTIATOR™ Advanced - 2 dni - twarde negocjacje

Szkolenie negocjacyjne dla zaawansowanych. Zaawansowane techniki i wyjątkowo trudne sytuacje negocjacyjne. Szkolenie jest kontynuacją szkolenia RADICAL NEGOTIATOR™ Intensive.

BODY LANGUAGE & MICROEXPRESSIONS™ - 1 dzień - mowa ciała w biznesie

Szkolenie przekrojowe, która uzmysławia wagę komunikacji niewerbalnej,  wzmacnia pewność siebie uczestników i pozwala odczytywać manipulacje, blef, prawdziwe emocje adwersarza.

Szkolenia sprzedażowe

Poniżej znajdują się linki do programów szkoleń ze sprzedaży.  Kliknij w interesujący Cię tytuł. Pamiętaj że to tylko wzór, który w trakcie prac przed-szkoleniowych zostanie dopasowany do specyfiki Twojego zespołu.

NASM™ SELLING Intro - 1 dzień - sprzedaż nieagresywna

Warsztaty sprzedaży nieagresywnej (Non-aggressive Selling Model) będące praktyczną pigułką wiedzy o skutecznych technikach i zasadach długofalowej sprzedaży opartej na wartości i relacjach. 

NASM™ SELLING Intensive - 2 dni - sprzedaż nieagresywna

Dwudniowe warsztaty sprzedaży nieagresywnej (Non-aggressive Selling Model) które dostarczą Twojemu zespołowi niezwykle skuteczne techniki pozyskiwania i wzmacniania relacji z kluczowymi klientami.

NASM™ SELLING Advanced - 2 dni - sprzedaż nieagresywna

Zaawansowane szkolenie sprzedażowe powiązane z planowaniem strategii rozwoju kluczowych klientów i prezentujące najskuteczniejsze techniki wybitnych handlowców.

NASM™ SELLING Upselling & Cross-selling - 1 dzień - dosprzedaż

Jak zwiększyć zyski firmy? Przede wszystkim należy zwiększyć wartość koszyka, a najlepszym tego sposobem jest uzbrojenie sprzedawców w nowe techniki upsellingowe i cross-sellingowe.

NASM™ SELLING Manager - 3 dni - zarządzanie sprzedażą

Warsztaty zarządzania sprzedażą w modelu nieagresywnym dla managerów, szefów sprzedaży.

Szkolenia menedżerskie i trenerskie

Poniżej znajdują się linki do programów szkoleń menedżerskich. Kliknij w interesujący Cię tytuł. Pamiętaj że to tylko wzór, który w trakcie prac przed-szkoleniowych zostanie dopasowany do specyfiki Twojego zespołu.

PROMANAGEMENT Intro - 1 dzień- zarządzanie sytuacyjne

Kompleksowy program szkolenia managerów z podstawowych kompetencji kierowania zespołem takich jak delegowanie, odwaga managerska, kontrolowanie oparty na spektakularnych badaniach Jima Collinsa opisanych w bestsellerze „Good to Best”

PROMANAGEMENT Intensive - 2 dni - zarządzanie sytuacyjne

Kompleksowy program szkolenia managerów z podstawowych kompetencji kierowania zespołem takich jak delegowanie, odwaga managerska, kontrolowanie i przywództwa oparty na spektakularnych badaniach Jima Collinsa opisanych w bestsellerze „Good to Best”

COACHING CLINIC (USA) - 2 dni - zarządzanie coachingowe

Najpopularniejsze na świecie szkolenie z coachingu managerskiego, stworzone w najstarszej organizacji coachingowej (CoachU, Bradenton, USA)

PROFESJONALNE PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ - 2 dni

Warsztaty projektowania szkoleń zorientowane na wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem uczenia i stosowania niestandardowych i kreatywnych metod szkoleniowych.

Efektywność osobista

Poniżej znajdują się linki do programów szkoleń ze sprzedaży.  Kliknij w interesujący Cię tytuł. Pamiętaj że to tylko wzór, który w trakcie prac przed-szkoleniowych zostanie dopasowany do specyfiki Twojego zespołu.

TIME MANAGEMENT Intro - 1 dzień - zarządzanie czasem

Warsztaty efektywnego zarządzania czasem w powiązaniu z indywidualnymi preferencjami, wartościami i rolami społecznymi jednostki. Stwórz własny system organizacji czasu już na szkoleniu!

STRESS MANAGEMENT Intro - 1 dzień - zarządzanie czasem

Warsztaty radzenia sobie ze stresem prezentujące najlepsze techniki osiągania równowagi w chaotycznym lub destruktywnym otoczeniu.