Zamknij

POLITYKA PRYWATNOSCI

Zachowanie poufności danych jest dla KORPORACJI UMIEJĘTNOŚCI ARKA – Izabela Żurawska niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez

KORPORACJI UMIEJĘTNOŚCI ARKA – Izabela Żurawska

ul. WYSŁOUCHÓW 41/2, 30-611 KRAKÓW, NIP: 6793107663

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Polski i tu są przetwarzane.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi, z nie powiązanymi z nami podmiotami. Dane, które przekazywane są podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody. Jaki związek ma korzystanie z zewnętrznego serwisu do sprzedaży naszych usług szkoleniowych, z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prowadząc sprzedaż naszych szkoleń korzystamy z usług zewnętrznego serwisu internetowego www.evenea.pl . Pamiętaj, że jeśli dokonujesz rejestracji indywidualnego konta w serwisie www.evenea.pl administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel tego serwisu firma Eventlabs Sp. z o.o., a my jedynie przetwarzamy Twoje dane. Jeśli chciałabyś zgłosić żądanie lub zadać pytanie dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z Eventlabs Sp. z o.o.

Jeśli dokonując zakupu naszego szkolenia nie jesteś posiadaczem indywidalnego konta w serwisie www.evenea.pl oraz nie tworzysz go w czasie procesu zakupu administratorem Twoich danych osobowych jest KORPORACJI UMIEJĘTNOŚCI ARKA – MARCIN ROGOWSKI . Jeśli chciałabyś zgłosić żądanie lub zadać pytanie dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z nami pisząc na adres office@ark-skills.com

W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu:

  • informowania Cię o naszych nowych konferencjach, warsztatach,
  • składania Ci ofert zakupu biletów uczestnictwa tych wydarzeniach
  • informowania Cię o akcjach promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług
  • informowania Cię o szczegółach dotyczących wydarzenia, na które się zapisałeś
  • informowania Cię o dostępności certyfikatów ze szkolenia, w którym wziąłeś udział
  • realizacji procesu zakupu naszych produktów i usług

Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  • dane kontaktowe, które nam przekazałeś takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu
  • historii Twoich zakupów

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy KORPORACJI UMIEJĘTNOŚCI ARKA – Izabela Żurawska przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na nasz adres mailowy office@ark-skills.com

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez KORPORACJI UMIEJĘTNOŚCI ARKA – Izabela Żurawska, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów naszych usług, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu KORPORACJI UMIEJĘTNOŚCI ARKA – Izabela Żurawska

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail

* zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres office@ark-skills.com

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy pracownika, który będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres office@ark-skills.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres office@ark-skills.com a w temacie wiadomości wpisz „IODO”

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że KORPORACJI UMIEJĘTNOŚCI ARKA – Izabela Żurawska przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.