Zamknij

Radical Negotiator™ Advanced

Twarde negocjacje na najwyższym poziomie 

Opis szkolenia

Warsztaty  RADICAL NEGOTIATOR™ Advanced powstały w odpowiedzi na rosnącą potrzebę nowych, niebanalnych strategii negocjacyjnych wśród osób profesjonalnie zajmujących się negocjacjami. Wiedza dotycząca typowych technik negocjacyjnych jest dziś powszechna i łatwo dostępna. Pomimo swojej niepodważalnej użyteczności, nie gwarantuje przewagi w wyjątkowych,  trudnych negocjacyjnych sytuacjach. Jak w każdej innej rywalizacji aby osiągnąć lepsze wyniki potrzebujemy lepszych, skuteczniejszych sposobów ich osiągania. Przygotowując program warsztatów postawiliśmy  trzy istotne pytania:

 • Jak uzyskać przewagę negocjacyjną w środowisku osób profesjonalnie zajmujących się negocjacjami?
 • Jakie możliwości wpływu daje nam głębokie poznanie psychologii?.
 • Jakie są słabe punkty typowych strategii negocjacyjnych i jak je wyeliminować?

Rozwijanie kompetencji negocjacyjnych to proces ciągły, który zwykle nie składa się z jednego etapu.  Realizując warsztaty nawet dla doświadczonych zespołów – kupców czy sprzedawców – nadal zauważamy wiele możliwości poprawy wyników. Nawet profesjonalni negocjatorzy wciąż doświadczają sytuacji, w których czują się niekomfortowo, nie wiedzą jak zareagować. Poszukują oni metod nowych, , mało znanych, nieszablonowych i przede wszystkim skutecznych. Oczekują podejścia indywidualnego – praktycznych, dopasowanych rozwiązań na bieżące trudne sytuacje negocjacyjne. Chcą podczas warsztatów stworzyć oryginalne scenariusze rozmów dla  dla takich właśnie sytuacji. Nie interesuje ich teoria, nudzi wracanie do podstaw.

Program warsztatów RADICAL NEGOTIATOR™ Advanced został stworzony z myślą o doświadczonych negocjatorach, którzy uczestniczyli wcześniej w innych szkoleniach z obszaru negocjacji. Zawiera zaawansowane techniki negocjacyjne, metody wywierania wpływu oparte na dobrze zbadanych.   i opisanych mechanizmach psychologicznych. Podstawę merytoryczną programu stanowią prace laureata nagrody Nobla Daniela Kahnemana, ojca analizy transakcyjnej Erica Berne oraz twórców metody trzech wymiarów negocjacji –  Davida Laxa i Jamesa Sebeniusa. 

Korzyści

Przeprowadzenie szkolenia z negocjacji  to nigdy wydatek, to inwestycja. Niewielka zmiana warunków współpracy z kluczowymi partnerami może przy- nieść bardzo duże zyski w sprzedaży lub oszczędności w zakupach. Podstawowe korzyści dla firmy to:

 • Wzrost zysków I ograniczenie kosztów
 • Wzmocnienie pozycji firmy  wobec partnerów biznesowych
 • Zmniejszenie stresu i większa satysfakcja osób prowadzących negocjacje
 • Wzrost efektywności biznesowej

Dla uczestnika szkolenie niesie wiele korzyści,  z których najważniejsze to:

 • Poznanie 10-ciu nowych, nieszablonowych technik negocjacyjnych
 • Poznanie sposobów wywierania wpływu opartych o sprawdzone mechanizmy psychologiczne wg Kahnemana
 • Praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności w trakcie szkolenia
 • Nauka zarządzania „trzecim wymiarem” negocjacji w rozumieniu Laxa i Sebeniusa
 • Nauka kontrolowania i zarządzania emocjami rozmów z wykorzystaniem analizy transakcyjnej Berna
 • Nauka radzenia sobie z agresją, próbami zdominowania i presją ze strony adwersarza
 • Poznanie własnych zasobów i deficytów w obszarze twardych negocjacji
 • Zaplanowanie indywidualnych, dopasowanych do bieżących wyzwań scenariuszy negocjacyjnych

Program warsztatów jest uniwersalny, a prezentowane treści przydadzą się przede wszystkim:

 • Negocjatorom średnio-zaawansowanym,  pragnącym znacznie podnieść swoje umiejętności
 • Profesjonalistom – kupcom, pośrednikom i sprzedawcom, pragnącym poznać nowe, nieszablonowe podejście i skuteczne techniki
 • Przedsiębiorcom pragnącym zoptymalizować koszty i zwiększyć przychody firmy
 • Osobom negocjującym sporadycznie, ale sumy o wysokich kwotach
 • Osobom prowadzącym negocjacje w w szczególnie trudnych okolicznościach
Program - dzień 1

9:00 – 9:30        Wprowadzenie do szkolenia

 • Prezentacja celów i programu szkolenia
 • Ustalenie indywidualnych celów uczestników
 • Analiza kompetencji uczestników z wykorzystaniem pre-testu

9:30 – 10:50        Planowanie scenariusza negocjacyjnego

Celem modułu jest przypomnienie podstawowych  zasad fazy przygotowania negocjacji, jednak w podejściu praktycznym, nie teoretycznym. Uczestnicy pracują na swoich indywidualnych scenariuszach.  Najważniejsze kwestie:

 • Identyfikowanie najtrudniejszych przypadków negocjacyjnych
 • Analiza BATNA, WATNA, kluczowych warunków negocjacji
 • Wykorzystanie teorii gier do ustalenia stylu negocjacji

11:00 – 12:20        Trzy wymiary negocjacji – zarządzanie kontekstem fazy przedwstępnej i wstępnej

Program modułu wykorzystuje techniki Davida Laxa i Jamesa Sebeniusa zmierzające do wykorzystania efektu „trzeciego wymiaru” scenariusza negocjacyjnego.Kluczowe kwestie:

 • Zarządzanie kontekstem negocjacji w mapie otoczenia biznesowego
 • Dobór zespołu negocjacyjnego
 • Kluczowe techniki fazy przedwstępnej

12:30 – 13:50         Heurystyki – wykorzystanie błędów poznawczych

W tym module uczestnik poznaje rolę heurystyk w postrzeganiu rzeczywistości, także negocjacyjnej na podstawie prac Daniela Kahnemana. Uczy się rozpoznawać i kreować błędy poznawcze oparte na tych heurystykach. Kluczowe zagadnienia:

 • Heurystyka dostępności – błąd konfirmacji i efekt świeżości
 • Heurystyka zakotwiczenia – efekt falo i efekt skupienia
 • Heurystyka reprezentatywności – błąd koniunkcji, złudzenie Monte Carlo

14:30 – 15:50        Poligon negocjacyjny z zapisem video część I

Moduł ma na celu praktyczne przećwiczenie prezentowanych  wcześniej technik. Wykorzystanie zapisu audio – video pozwoli na wskazanie w dniu drugim koniecznych korekt w prowadzeniu negocjacji przez  uczestnika.  Etapy:

 • Trening przygotowania scenariuszy z wykorzystaniem heurystyk
 • Krótkie sceny negocjacyjne
 • Feedback ze strony trenera i grupy

15:50         16:00        Podsumowanie    

Program - dzień 2

9:00 – 9:10   Przypomnienie

 • Przypomnienie informacji z dnia pierwszego
 • Pytania i oczekiwania

9:10 – 10:30    Techniki werbalne zarządzania emocjami

Utrzymanie pewności siebie podczas negocjowania należy do najważniejszych zadań profesjonalnego negocjatora. Obniżenie pewności siebie adwersarzy może pomóc w osiągnięciu celów.  Zagadnienia:

 • Zasady i skutki wykorzystania analizy transakcyjnej w rozmowach
 • Pytania prowokujące, insynuacje, presupozycje
 • Tworzenie i rozładowanie napięcia, gra ciszą

10:40 – 12:00   Techniki niewerbalne zarządzania emocjami

Uczestnicy poznają skuteczne sposoby radzenia sobie z próbami zdominowania przy pomocy technik niewerbalnych oraz uczą się wykorzystywać te techniki na swoją korzyść. Kluczowe zagadnienia:

 • Wykorzystanie proksemiki w trakcie prowadzenia rozmów
 • Gesty i mimika w służbie wywierania wpływu
 • Haptyka i dominacja – wykorzystanie dotyku dla określonego efektu rozmów

12:10 – 13:30     Poligon negocjacyjny z zapisem video część II

Moduł ma na celu praktyczne przećwiczenie prezentowanych  wcześniej technik. Wykorzystanie zapisu audio – video pozwoli na wskazanie w dniu drugim koniecznych korekt w prowadzeniu negocjacji przez  uczestnika.  Etapy:

 • Trening przygotowania scenariuszy z wykorzystaniem heurystyk
 • Krótkie sceny negocjacyjne
 • Feedback ze strony trenera i grupy

14:10 – 15:30   Analiza zapisów audio – video i follow -up

Moduł stanowi podsumowanie szkolenia i jednocześnie ważny krok w przyszłość profesjonalnego negocjatora. Uczestnicy uzyskują indywidualny feedback i planują następne kroki. Najważniejsze zagadnienia:

 • SWOT profesjonalnego negocjatora
 • Indywidualne mocne strony i braki uczestnika
 • Planowanie dalszego rozwoju 

15:30 – 16:00   Podsumowanie

 • Sesja pytań i przypadków indywidualnych
 • Post-test w postaci quizu online
Gwarancja jakości

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że uczenie osób dorosłych kompetencji negocjacyjnych nie jest procesem szybkim i łatwym.  Aby zagwarantować  zadowolenie uczestników,  a przede wszystkim trwałą poprawę umiejętności położyliśmy nacisk na jakość programu i prowadzenia. Tę jakość zapewnia kilka istotnych przewag konkurencyjnych:

 • Szkolenie poprzedzone jest badaniem potrzeb i analizą kompetencji każdego uczestnika.
 • Szkolenie prowadzone jest w małych grupach i wg cyklu Kolba.
 • W trakcie szkolenia pracujemy na przypadkach zgłoszonych przez uczestników.
 • Szkolenie jest prowadzone intensywnie, zróżnicowanymi metodami warsztatowymi.
 • Każdy uczestnik otrzymuje 100 stronicowy podręcznik zawierający materiały do dalszej pracy.

Szkolenia z dobrze zaplanowanymi działaniami około-szkoleniowymi wyróżniają się wydłużeniem okresu pozytywnej motywacji oraz większym wzrostem i stabilnością rozwijanych kompetencji. Dzięki systemowemu działaniu każdy uczestnik wspierany jest w procesie zmiany przez okres minimum jednego miesiąca. Co więcej, na życzenie, dział HRM otrzymuje istotne informacje o grupie i poszczególnych uczestnikach szkolenia oraz praktyczne wskazówki co do dalszych działań

Prowadzenie

Marcin Sebastian Rogowski

Jeden z czołowych ekspertów negocjacji i mowy ciała w Polsce. Posiada 20 letnie, poparte licznymi sukcesami doświadczenie w negocjacjach i sprzedaży. Występuje na najważniejszych konferencjach i seminariach sprzedażowych w Polsce. Jest stałym felietonistą Nowej Sprzedaży i World Class Business Magazine. Pisze dla Onetu, Forbes, Personel i Zarządzanie. 

W latach 1992-1997 zdobywał menadżerskie szlify w korporacjach zachodnich branży FMCG. Następnie stworzył i zarządzał jedną z największych europejskich central materiałów private label.  Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla managerów, kupców i sprzedawców czołowych korporacji. Spędza na salach szkoleniowych około tysiąca godzin rocznie. Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na najważniejszych konferencjach branżowych.

Do jego klientów należą między innymi: Astra Zeneca,  ORBIS S.A., Grupa ACCOR, SPS Handel S.A., MCKB, Bramy Wiśniowski, Selena S.A., Danfoss Poland, Grupa LOTOS, Kopalnia Soli Wieliczka S.A., PK Components, Adampol S.A., Hussar Gruppa S.A., Sheraton Hotels, Brytyjsko – Polska Izba Handlowa, JBB,  Integer S.A., Best Western Hotels, Sofitel Hotels, Mercure Hotels, Nidec Motors, Carrefour, Makro, Polpharma, Kinnarps, Wilson & Brown, Klepierre Poland, Duka Shops, Aluprof S.A., Nord Logistic, Burger King, Stena Line, Mieszko, Elmontaż, Van Dalhen, BZK, Antal International, Hempel Paints, Hilton Hotels, Novotel Hotels, Werner Kenkel, Johnson & Johnson.

Warunki

W ramach szkolenia otwartego zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy 
 • Badanie potrzeb każdego uczestnika 
 • Pracę indywidualną z trenerem – grupa szkoleniowa nie większa niż 12 osób
 • Certyfikat w języku angielskim dla każdego uczestnika oraz suplement

W ramach szkolenia zamkniętego dodatkowo zapewniamy:

 • Consulting z działem HR
 • Wywiad z managerem prowadzącym zespół
 • Ankietę z każdym uczestnikiem szkolenia 
 • Dopasowanie programu do potrzeb i branży organizacji
 • Pracę na ćwiczeniach zbliżonych do realnych wyzwań uczestników
 • Asystę trenera – 2 tygodnie po szkoleniu
 • Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań
 • Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,8 w skali 1 – 5

Inwestycja

 • Udział w szkoleniu stacjonarnym / za uczestnika – 2290 zł + VAT
 • Udział w szkoleniu otwartym online  / za uczestnika – 1145 zł + VAT -50%!
 • Szkolenie zamknięte, stacjonarne , z dedykowanym programem –  13 500 zł +VAT
 • Szkolenie zamknięte, online , z dedykowanym programem –  6 750 zł + VAT -50%!

Pobierz broszurę PDF

Sebastian Kosobudzki, Właściciel Wikoss

„Dzięki technikom przećwiczonym na szkoleniu szybko uzyskałem znaczne korzyści , polecam to szkolenie!”

Ela Krawczyk - Grzyb, Prezes Gree Polska

„Doskonałe szkolenie z jakiego powinien skorzystać każdy kto zajmuje się importem szeroko rozumianym handlem”

Marcin Wilma, KAM Brown - Forman

„Radical to niesamowite dwa dni, które otwierają oczy na manipulacje kupców, twarde techniki i tak częsty w negocjacjach blef. Polecam!”

Mariusz Jaworski, Dyrektor sprzedaży InPost

„Moi ludzie myśleli że wiedzą już wszystko o negocjacjach, ale okazało się, że mylili się bardzo, dziękuję.”

Rejestracja

Z uwagi na warsztatowy charakter w każdej edycji wydarzenia bierze udział maksymalnie dwanaście osób. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Poniżej znajdują się linki do formularzy rejestracyjnych na najbliższe edycje szkolenia. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt mailowy – office@ark-skills.com lub telefoniczny – +48 662 067 067.