Zamknij

Radical Negotiator™ Intensive

Czołowe warsztaty twardych negocjacji!

Opis szkolenia

Pragniemy przedstawić ofertę czołowych warsztatów twardych negocjacji w Polsce. Każdego roku realizujemy około 50 edycji tego szkolenia w formułach – otwartej lub in-house. Do zadowolonych uczestników tych warsztatów należą managerowie i  specjaliści największych korporacji, ale również przedstawiciele mniejszych organizacji, właściciele małych i średnich firm. Szkoliliśmy kupców, sprzedawców i pośredników z najróżniejszych branż , od zaawansowanych technologii do FMCG, od kierowników projektów w automotive do prawników i dyrektorów placówek medycznych. Wszyscy zgodnie twierdzą, że było to jedno z najlepszych szkoleń jakie przechodzili, a z pewnością najbardziej praktycznych.  Zastosowanie zaledwie kilku nowych taktyk negocjacyjnych przynosi szybki zwrot z inwestycji w szkolenie. Jak napisał w ankiecie poszkoleniowej jeden z uczestników „ Jestem inwestorem, negocjuję sumy od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych, jednak żadna z moich inwestycji nie zwróciła się tak szybko i nie przyniosła mi takich zysków jak ta w to szkolenie.”

Przygotowując program szkolenia postawiliśmy sobie trzy istotne pytania

 • Jak rozpoznać blef, manipulacje i jak się przed nimi bronić?
 • Jak znacząco poprawić wyniki dzięki skytecznym taktykom negocjacyjnym?
 • Jak radzić sobie z presją, agresją i trudnymi emocjami w negocjacjach?

Wiedzieliśmy że szkolenia z negocjacji są jednymi z najpopularniejszych na polskim rynku, ale większość firm szkoleniowych  oferuje wyłącznie szkolenia z negocjacji rzeczowych, opartych na zasadach, tzw.  model harwardzki. Nie rezygnując z takiego podejścia należy zauważyć, że największą trudność negocjatorom sprawiają negocjacje twarde, w których doświadczają manipulacji, agresji, taktyk dalekich od idei fair play. Program warsztatów – RADICAL NEGOTIATOR™ Intensive kładzie nacisk na umiejętność radzenia sobie z twardym stylem negocjowania, ale również jego stosowania. Jesteśmy przekonani, że każdy kto poradzi sobie w  ekstremalnych sytuacjach negocjacyjnych będzie też świetnie radził sobie w sytuacjach mniej wymagających.

Program warsztatów jest uniwersalny, z uwagi na prezentowane treści przydadzą się one przede wszystkim:

 • Negocjatorom średnio-zaawansowanym, którzy pragną usystematyzować wiedzę na temat negocjacji.
 • Kupcom, pośrednikom i sprzedawcom, pragnącym wzmocnić kompetencje negocjacyjne.
 • Przedsiębiorcom pragnącym zoptymalizować koszty i zwiększyć przychody firmy.
 • Osobom negocjującym sporadycznie, ale sumy o wysokich kwotach.
 • Osobom chcącym nauczyć się radzić sobie z manipulacjami.
 • Osobom pragnącym poznać metody wywierania wpływu.
 • Osobom stawiającym pierwsze kroki w roli negocjatora.
Korzyści

Przeprowadzenie szkolenia z negocjacji dla pracowników to nigdy wydatek, to inwestycja. Niewielka zmiana warunków współpracy z kluczowymi partnerami może przynieść bardzo duże zyski w sprzedaży lub oszczędności w zakupach. Podstawowe korzyści dla firmy to:

 • Wzrost zysków ze sprzedaży.
 • Ograniczenie kosztów zakupów.
 • Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku i pozycji firmy  wobec partnerów biznesowych.
 • Zmniejszenie stresu i większa satysfakcja osób prowadzących negocjacje.
 • Wzrost efektywności biznesowej we współpracy z kluczowymi partnerami.

Dla uczestnika szkolenie z negocjacji to często początek nowej przygody. Odkrywa możliwości, z których do tej pory nie zdawał sobie sprawy. Nowa wiedza i umiejętności ułatwiają mu zawodowe i społeczne funkcjonowanie. Do najważniejszych korzyści jakie uzyskuje uczestnik należą:

 • Poznanie i zrozumienie roli negocjatora zwłaszcza w kontekście twardych negocjacji.
 • Zrozumienie przyczyn trudnych emocji pojawiających się w sytuacjach spornych.
 • Wzmocnienie pewności siebie w  sytuacjach spornych, także negocjacyjnych.
 • Znaczne wzmocnienie umiejętności przygotowania scenariuszy negocjacyjnych.
 • Lepsze rozpoznanie i zrozumienie otoczenia negocjacji.
 • Poznanie zasad zarządzania kontekstem negocjacji – czasem i przestrzenią.
 • Nauka wzmacniania siły negocjacyjnej poprzez wykorzystanie reguł wywierania wpływu.
 • Poznanie i nauka stosowania wybranych z 30-tu taktyk negocjacyjnych.
 • Poznanie pięciu stylów negocjacyjnych i diagnoza własnych preferencji i ograniczeń.
 • Nauka efektywnego przeprowadzania rozmów negocjacyjnych.
 • Nauka rozpoznawania blefu i manipulacji, czytania mowy ciała.
 • Przygotowanie skutecznych strategii na najbliższe negocjacje.
Program - dzień 1

9:00 – 9:30        Wprowadzenie do szkolenia

 • Prezentacja celów i programu szkolenia
 • Ustalenie indywidualnych celów uczestników
 • Analiza kompetencji uczestników z wykorzystaniem pre-testu

9:30 – 10:50        Rola i atrybucja profesjonalnego negocjatora

Moduł wskazuje na najważniejsze cechy profesjonalnego negocjatora, jego typowe zachowania i prawa. Wprowadza ważne rozróżnienie na twarde i inne rodzaje negocjacji. Kluczowe kwestie:

 • Wskazanie różnic w podejściu do twardych i innych rodzajów negocjacji wg Jima Campa
 • Trudne emocje, a profesjonalizm podczas negocjacji
 • Równowaga J. F. Nasha i jej wpływ na negocjacje

11:00 – 12:20         Dobór stylu negocjacyjnego

Jednym z najczęstszych błędów  w negocjacjach jest nieodpowiednio dobrany styl prowadzenia rozmów. Uczestnik poznaje 5 stylów negocjacji i na podstawie testu uświadamia sobie swoje preferencje. Najważniejsze kwestie:

 • Trzy podstawowe style negocjacyjne – miękki, twardy, rzeczowy 
 • Pięć sposobów rozwiązywania konfliktów – autoanaliza na podstawie testu Thomasa –Kilmanna
 • Konieczne warunki i pułapki negocjacji win-win

12:30 – 13:50         Przygotowanie negocjacji

Aż 80 procent błędów w negocjacjach bierze początek z niewłaściwego przygotowania. Uczestnik poznaje praktyczny model przygotowania negocjacji w 9 krokach. Uczy się wzmacniać siłę swoich argumentów, oraz poszukiwać alternatywne i kreatywne rozwiązania.

 • Uzasadnienie biznesowe i kluczowe warunki negocjacji
 • Kontekst negocjacji – BATNA, WATNA, ZOPA
 • Siła argumentów – diament kartezjański

14:30 – 15:50         Reguły wywierania wpływu

Stosowanie opisanych reguł znacznie podnosi szansę na odniesienie sukcesu w twardych negocjacjach. Uczestnik poznaje te reguły, a także uczy się je stosować w konkretnych zawodowych sytuacjach. Najważniejsze kwestie:

 • Etyczność i siła wywierania wpływu na przykładzie eksperymentu Milgrama
 • WULKAN -6 reguł wywierania wpływu społecznego 
 • Praktyczne zastosowanie reguł  wywierania wpływu 

15:50         16:00        Podsumowanie    


Program - dzień 2

9:00 – 9:10           Przypomnienie

 • Przypomnienie informacji z dnia pierwszego
 • Pytania i oczekiwania

9:10 – 10:30        Kreatywne taktyki negocjacyjne  

Mimo, że eksperci wywierania wpływu rozpoznali ponad 100 taktyk negocjacyjnych, większość osób zajmujących się negocjacjami zwykle nie uwzględnia żadnej z nich w swoim scenariuszu. Uczestnicy uczą się odpowiednio dobierać taktyki i właściwie je stosować. Kluczowe zagadnienia:

 • Umiejętność dostrzegania i rozpoznawania taktyk  werbalnych i niewerbalnych 
 • Pułapki negocjacji na przykładzie inwestycji TATA
 • Planowanie scenariuszy negocjacyjnych z uwzględnieniem taktyk

10:40 – 12:00        Zasady prowadzenia rozmów ( składania ustępstw)

Uczestnicy poznają kluczowe zasady fazy prowadzenia rozmów. W trakcie gry negocjacyjnej  uczestnicy mają możliwość przećwiczyć nowe kompetencje w kontrolowanym środowisku i zyskać feedback.

 • Prowadzenie negocjacji w warunkach ograniczonego czasu i zasobów
 • 9 złotych zasad prowadzenia rozmów wg Rogera Dowsona
 • Najczęstsze błędy fazy prowadzenia rozmów

12:10         13:30         Aktywny trening prowadzenia  rozmów 

Kolejny moduł ćwiczeniowy w trakcie którego uczestnicy mogą zweryfikować swoje umiejętności. Dzięki analizie video uzyskują cenne informacje. Kluczowe zagadnienia: 

 • Przeprowadzenie scenariusza negocjacji z uwzględnieniem taktyk
 • Analiza mowy ciała uczestników
 • Analiza siły argumentów i przestrzegania generalnych zasad negocjacji

14:10 – 15:30         Komunikacja niewerbalna 

W negocjacjach komunikacja niewerbalna jest równie ważna jak przekaz werbalny. Uczestnicy poznają najważniejsze zasady kontrolowania i odczytywania mowy ciała. Uczą się jak rozpoznawać manipulacje i prawdziwe intencje adwersarza. 

 • Kinezyka – mowa ciała, gesty i mikroekspresje
 • Rozpoznawanie blefu i manipulacji 
 • Proksemika i haptyka – radzenie sobie z próbą dominacji

15:30 – 16:00        Podsumowanie

 • Sesja pytań i przypadków indywidualnych 
 • Post-test w postaci quizu online
 • Indywidualny Plan Rozwojowy
Gwarancja jakości

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że uczenie osób dorosłych kompetencji negocjacyjnych nie jest procesem szybkim i łatwym.  Aby zagwarantować  zadowolenie uczestników,  a przede wszystkim trwałą poprawę umiejętności położyliśmy nacisk na jakość programu i prowadzenia. Tę jakość zapewnia kilka istotnych przewag konkurencyjnych:

 • Szkolenie poprzedzone jest badaniem potrzeb i analizą kompetencji każdego uczestnika.
 • Szkolenie prowadzone jest w małych grupach i wg cyklu Kolba.
 • W trakcie szkolenia pracujemy na przypadkach zgłoszonych przez uczestników.
 • Szkolenie jest prowadzone intensywnie, zróżnicowanymi metodami warsztatowymi.
 • Każdy uczestnik otrzymuje 100 stronicowy podręcznik zawierający materiały do dalszej pracy.

Szkolenia z dobrze zaplanowanymi działaniami około-szkoleniowymi wyróżniają się wydłużeniem okresu pozytywnej motywacji oraz większym wzrostem i stabilnością rozwijanych kompetencji. Dzięki systemowemu działaniu każdy uczestnik wspierany jest w procesie zmiany przez okres minimum jednego miesiąca. Co więcej, na życzenie, dział HRM otrzymuje istotne informacje o grupie i poszczególnych uczestnikach szkolenia oraz praktyczne wskazówki co do dalszych działań

Prowadzenie

Marcin Sebastian Rogowski

Jeden z czołowych ekspertów negocjacji i mowy ciała w Polsce. Posiada 20 letnie, poparte licznymi sukcesami doświadczenie w negocjacjach i sprzedaży. Występuje na najważniejszych konferencjach i seminariach sprzedażowych w Polsce. Jest stałym felietonistą Nowej Sprzedaży i World Class Business Magazine. Pisze dla Onetu, Forbes, Personel i Zarządzanie. 

W latach 1992-1997 zdobywał menadżerskie szlify w korporacjach zachodnich branży FMCG. Następnie stworzył i zarządzał jedną z największych europejskich central materiałów private label.  Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla managerów, kupców i sprzedawców czołowych korporacji. Spędza na salach szkoleniowych około tysiąca godzin rocznie. Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na najważniejszych konferencjach branżowych.

Do jego klientów należą między innymi: Astra Zeneca,  ORBIS S.A., Grupa ACCOR, SPS Handel S.A., MCKB, Bramy Wiśniowski, Selena S.A., Danfoss Poland, Grupa LOTOS, Kopalnia Soli Wieliczka S.A., PK Components, Adampol S.A., Hussar Gruppa S.A., Sheraton Hotels, Brytyjsko – Polska Izba Handlowa, JBB,  Integer S.A., Best Western Hotels, Sofitel Hotels, Mercure Hotels, Nidec Motors, Carrefour, Makro, Polpharma, Kinnarps, Wilson & Brown, Klepierre Poland, Duka Shops, Aluprof S.A., Nord Logistic, Burger King, Stena Line, Mieszko, Elmontaż, Van Dalhen, BZK, Antal International, Hempel Paints, Hilton Hotels, Novotel Hotels, Werner Kenkel, Johnson & Johnson.

Warunki

W ramach stacjonarnego szkolenia otwartego zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy 
 • Badanie potrzeb każdego uczestnika 
 • Pracę indywidualną z trenerem – grupa szkoleniowa nie większa niż 12 osób
 • Certyfikat w języku angielskim dla każdego uczestnika oraz suplement
 • Przekąski i napoje w trakcie szkolenia 

W ramach szkolenia zamkniętego dodatkowo:

 • Consulting przed szkoleniem z działem HR
 • Wywiad z managerem prowadzącym zespół
 • Ankietę z każdym uczestnikiem szkolenia 
 • Dopasowanie programu do potrzeb i branży organizacji
 • Pracę na ćwiczeniach zbliżonych do realnych wyzwań uczestników
 • Asystę trenera – 2 tygodnie po szkoleniu
 • Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań
 • Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,8 w skali 1 – 5

Inwestycja

 • Udział w szkoleniu otwartym / za uczestnika – 1890 zł + VAT
 • Szkolenie in  – house, z dedykowanym programem dla grupy do 12 osób (2 dni) 11 800 zł +VAT

Pobierz broszurę PDF

Sebastian Kosobudzki, Właściciel Wikoss

„Dzięki technikom przećwiczonym na szkoleniu szybko uzyskałem znaczne korzyści , polecam to szkolenie!”

Ela Krawczyk - Grzyb, Prezes Gree Polska

„Doskonałe szkolenie z jakiego powinien skorzystać każdy kto zajmuje się importem szeroko rozumianym handlem”

Marcin Wilma, KAM Brown - Forman

„Radical to niesamowite dwa dni, które otwierają oczy na manipulacje kupców, twarde techniki i tak częsty w negocjacjach blef. Polecam!”

Mariusz Jaworski, Dyrektor sprzedaży InPost

„Moi ludzie myśleli że wiedzą już wszystko o negocjacjach, ale okazało się, że mylili się bardzo, dziękuję.”

Rejestracja

Z uwagi na warsztatowy charakter w każdej edycji wydarzenia bierze udział maksymalnie dwanaście osób. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Poniżej znajdują się linki do formularzy rejestracyjnych na najbliższe edycje szkolenia.