Zamknij

Radical Negotiator™ Online

Czołowe warsztaty twardych negocjacji!

Opis szkolenia

Radical Negotiator™ to z pewnością czołowe pod względem liczby edycji warsztaty negocjacyjne w Polsce. Każdego roku,  w formule otwartej lub zamkniętej,  realizujemy około pięćdziesięciu szkoleń . Do zadowolonych uczestników należą managerowie i  specjaliści największych korporacji, ale również pracownicy i właściciele mniejszych organizacji. Szkoliliśmy kupców, sprzedawców i pośredników z najróżniejszych branż. Od firm technologicznych do FMCG, od telco do automotive.  Szkoliliśmy kierowników projektów, prawników, dyrektorów placówek medycznych. Zdecydowana większość z nich uznała, że było to najlepsze i z pewnością najbardziej praktyczne szkolenie z negocjacji w jakim brali udział.  

Gwarantujemy, że zastosowanie zaledwie kilku nowych taktyk negocjacyjnych przyniesie  szybki zwrot z inwestycji w szkolenie. Jak napisał w ankiecie po-szkoleniowej jeden z uczestników: „ Jestem inwestorem, negocjującym sumy do kilku milionów złotych, jednak żadna z moich inwestycji nie zwróciła się tak szybko jak ta w to szkolenie.”

Przygotowując program szkolenia postawiliśmy sobie trzy istotne pytania

 • Jak rozpoznać blef, manipulacje i jak się przed nimi bronić?
 • Jak znacząco poprawić wyniki dzięki skutecznym taktykom negocjacyjnym?
 • Jak radzić sobie z presją, agresją i trudnymi emocjami w negocjacjach?

Wiedzieliśmy, że szkolenia z negocjacji są jednymi z najpopularniejszych, ale większość firm szkoleniowych  oferuje wyłącznie szkolenia z negocjacji rzeczowych – tzw.  model harwardzki. Nie rezygnując z takiego podejścia, należy zauważyć, że największą trudność uczestnikom sprawiają negocjacje twarde, w których doświadczają manipulacji, agresji, taktyk dalekich od fair play. Program warsztatów  kładzie nacisk na umiejętność radzenia sobie z twardym stylem negocjowania, ale również uczy jego stosowania. Jesteśmy przekonani, że każdy kto poradzi sobie w  ekstremalnych sytuacjach negocjacyjnych, będzie sobie świetnie radził również w tych mniej wymagających.

Program warsztatów jest uniwersalny, a zaprezentowane techniki przydadzą się przede wszystkim:

 • Negocjatorom zaawansowanym, którzy pragną usystematyzować wiedzę na temat twardych negocjacji.
 • Kupcom, pośrednikom i sprzedawcom, pragnącym wzmocnić kompetencje negocjacyjne.
 • Przedsiębiorcom pragnącym zoptymalizować koszty i zwiększyć przychody firmy.
 • Osobom negocjującym sporadycznie, ale sumy o wysokich kwotach.
 • Osobom chcącym nauczyć się radzić sobie z manipulacjami.
 • Osobom pragnącym poznać metody wywierania wpływu.
Korzyści

Przeprowadzenie szkolenia z negocjacji to dla firmy  jedna z najlepszych inwestycji. Niewielka zmiana warunków współpracy z kluczowymi partnerami może przynieść bardzo duże zyski w sprzedaży lub oszczędności w zakupach. Podstawowe korzyści dla firmy to:

 • Wzrost zysków ze sprzedaży.
 • Ograniczenie kosztów zakupów.
 • Poprawa innych istotnych warunków współpracy. 
 • Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku i pozycji firmy  wobec partnerów biznesowych.
 • Zmniejszenie stresu i większa satysfakcja osób prowadzących negocjacje.
 • Wzrost efektywności biznesowej we współpracy z kluczowymi partnerami.

Dla uczestnika szkolenie z negocjacji to często początek nowej przygody. Odkrywa możliwości, z których do tej pory nie zdawał sobie sprawy. Nowa wiedza i umiejętności ułatwiają mu zawodowe i społeczne funkcjonowanie. Do najważniejszych korzyści jakie uzyskuje uczestnik należą:

 • Poznanie i zrozumienie roli negocjatora, zwłaszcza w kontekście twardych negocjacji.
 • Zrozumienie przyczyn trudnych emocji pojawiających się w sytuacjach spornych.
 • Wzmocnienie pewności siebie w  sytuacjach spornych, także negocjacyjnych.
 • Znaczne wzmocnienie umiejętności przygotowania scenariuszy negocjacyjnych.
 • Lepsze rozpoznanie i zrozumienie otoczenia negocjacji.
 • Poznanie zasad zarządzania kontekstem negocjacji – czasem i przestrzenią.
 • Nauka wzmacniania siły negocjacyjnej poprzez wykorzystanie reguł wywierania wpływu.
 • Poznanie i nauka stosowania wybranych z 30-tu taktyk negocjacyjnych.
 • Poznanie pięciu stylów negocjacyjnych i diagnoza własnych preferencji i ograniczeń.
 • Nauka efektywnego przeprowadzania rozmów negocjacyjnych.
 • Nauka rozpoznawania blefu i manipulacji, czytania mowy ciała.
 • Przygotowanie skutecznych strategii na najbliższe negocjacje.
Program - dzień 1

9:00 – 09:15  Wprowadzenie

 • Prezentacja programu i metodologii szkolenia
 • Ustalenie indywidualnych celów uczestników
 • Analiza kompetencji uczestników z wykorzystaniem pre-testu

9:15 – 10:15  Rola profesjonalnego negocjatora

Moduł wskazuje na najważniejsze cechy profesjonalnego negocjatora, jego typowe zachowania i prawa. Wprowadza ważne rozróżnienie na twarde i inne rodzaje negocjacji. Kluczowe kwestie:

 • Wskazanie różnic w podejściu do twardych i innych rodzajów negocjacji wg Jima Campa
 • Trudne emocje, a profesjonalizm podczas negocjacji
 • Cechy i zachowania profesjonalnego negocjatora

10:30 – 11:30         Dobór stylu negocjacyjnego

Jednym z najczęstszych błędów  w negocjacjach jest nieodpowiednio dobrany styl prowadzenia rozmów. Uczestnik poznaje 5 stylów negocjacji i na podstawie testu uświadamia sobie swoje preferencje. Najważniejsze kwestie:

 • Trzy podstawowe style negocjacyjne – miękki, twardy, rzeczowy 
 • Pięć sposobów rozwiązywania konfliktów – autoanaliza na podstawie testu Thomasa –Kilmanna
 • Konieczne warunki i pułapki negocjacji win-win

11:45 – 12:45         Przygotowanie negocjacji

Aż 80 procent błędów w negocjacjach bierze początek z niewłaściwego przygotowania. Uczestnik poznaje praktyczny model przygotowania negocjacji w 9 krokach. Uczy się wzmacniać siłę swoich argumentów, oraz poszukiwać alternatywne i kreatywne rozwiązania.

 • Uzasadnienie biznesowe i kluczowe warunki negocjacji
 • Kontekst negocjacji – BATNA, WATNA, ZOPA
 • Siła argumentów – diament kartezjański

13:00 – 14:00         Reguły wywierania wpływu

Stosowanie opisanych reguł znacznie podnosi szansę na odniesienie sukcesu w twardych negocjacjach. Uczestnik poznaje te reguły, a także uczy się je stosować w konkretnych zawodowych sytuacjach. Najważniejsze kwestie:

 • Etyczność i siła wywierania wpływu na przykładzie eksperymentu 
 • WULKAN -6 reguł wywierania wpływu społecznego 
 • Praktyczne zastosowanie reguł  wywierania wpływu
Program - dzień 2

9:00 – 9:15           Wstęp

 • Powtórka najważniejszych informacji 
 • Pytania i oczekiwania

9:15 – 10:15        Taktyki negocjacyjne 

Mimo, że eksperci wywierania wpływu rozpoznali ponad 100 taktyk negocjacyjnych, większość osób zajmujących się negocjacjami zwykle nie uwzględnia żadnej  w swoim scenariuszu. Uczestnicy uczą się odpowiednio dobierać taktyki i właściwie je stosować.

 • Umiejętność dostrzegania i rozpoznawania taktyk  werbalnych i niewerbalnych
 • Pułapki negocjacji na przykładzie inwestycji TATA
 • Planowanie scenariuszy negocjacyjnych z uwzględnieniem taktyk

10:30 – 11:30        Zasady prowadzenia rozmów ( składania ustępstw)

Uczestnicy poznają kluczowe zasady fazy prowadzenia rozmów. W trakcie gry negocjacyjnej  uczestnicy mają możliwość przećwiczyć nowe kompetencje w kontrolowanym środowisku. 

 • Prowadzenie rozmów z trudnym adwersarzem 
 • 9 złotych zasad prowadzenia rozmów wg Rogera Dowsona
 • Najczęstsze błędy fazy prowadzenia rozmów

11:45 – 12:45         Aktywny trening prowadzenia  rozmów 

Kolejny moduł ćwiczeniowy w trakcie którego uczestnicy mogą zweryfikować swoje umiejętności. 

 • Krótkie przygotowanie negocjacji 
 • Prowadzenie negocjacji 
 • Analiza przebiegu negocjacji

13:00 – 14:00         Komunikacja niewerbalna

W negocjacjach komunikacja niewerbalna jest równie ważna jak przekaz werbalny. Uczestnicy poznają najważniejsze zasady kontrolowania i odczytywania mowy ciała. Uczą się jak rozpoznawać manipulacje i prawdziwe intencje adwersarza na podstawie mowy ciała.

 • Kinezyka – mowa ciała, gesty i mikroekspresje
 • Proksemika – zasady ustawienia przestrzeni 
 • Haptyka – radzenie sobie z próbą dominacji
Gwarancja jakości

Aby zagwarantować  zadowolenie uczestników,  a przede wszystkim trwałą poprawę umiejętności położyliśmy nacisk na jakość programu i prowadzenia. Tę jakość zapewnia kilka istotnych przewag konkurencyjnych:

 • Szkolenie poprzedzone jest badaniem potrzeb i analizą kompetencji każdego uczestnika.
 • Szkolenie prowadzone jest w małych grupach i wg cyklu Kolba.
 • W trakcie szkolenia pracujemy na przypadkach zgłoszonych przez uczestników.
 • Szkolenie jest prowadzone intensywnie, zróżnicowanymi metodami warsztatowymi.
 • Każdy uczestnik otrzymuje 100 stronicowy podręcznik zawierający materiały do dalszej pracy.

Szkolenia z dobrze zaplanowanymi działaniami około-szkoleniowymi wyróżniają się wydłużeniem okresu pozytywnej motywacji oraz większym wzrostem i stabilnością rozwijanych kompetencji. Dzięki systemowemu działaniu każdy uczestnik wspierany jest w procesie zmiany przez okres minimum jednego miesiąca. Co więcej, na życzenie, dział HRM otrzymuje istotne informacje o grupie i poszczególnych uczestnikach szkolenia oraz praktyczne wskazówki co do dalszych działań.

Prowadzenie

Marcin Sebastian Rogowski

Jeden z czołowych ekspertów negocjacji i mowy ciała w Polsce. Posiada 20 letnie, poparte licznymi sukcesami doświadczenie w negocjacjach i sprzedaży. Występuje na najważniejszych konferencjach i seminariach sprzedażowych w Polsce. Jest stałym felietonistą Nowej Sprzedaży i World Class Business Magazine. Pisze dla Onetu, Forbes, Personel i Zarządzanie. 

W latach 1992-1997 zdobywał menadżerskie szlify w korporacjach zachodnich branży FMCG. Następnie stworzył i zarządzał jedną z największych europejskich central materiałów private label.  Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla managerów, kupców i sprzedawców czołowych korporacji. Spędza na salach szkoleniowych około tysiąca godzin rocznie. Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na najważniejszych konferencjach branżowych.

Do jego klientów należą między innymi: Astra Zeneca,  , Lockheed Martin, Volkswagen,  Bramy Wiśniowski, Selena S.A., Danfoss Poland, Grupa LOTOS, Kopalnia Soli Wieliczka S.A., PK Components, Adampol S.A., Hussar Gruppa S.A., Sheraton Hotels, Brytyjsko – Polska Izba Handlowa, JBB,  Integer S.A., Best Western Hotels, Sofitel Hotels, Mercure Hotels, Nidec Motors, Carrefour, Makro, Polpharma, Kinnarps, Wilson & Brown, Klepierre Poland, Duka Shops, Aluprof S.A., Nord Logistic, Burger King, Stena Line, Mieszko, Elmontaż, Van Dalhen, BZK, Antal International, Hempel Paints, Hilton Hotels, Novotel Hotels, Werner Kenkel, Johnson & Johnson. ORBIS S.A., Grupa ACCOR.

Warunki

W ramach szkolenia otwartego zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy 
 • Badanie potrzeb każdego uczestnika 
 • Pracę indywidualną z trenerem – grupa szkoleniowa nie większa niż 12 osób
 • Certyfikat w języku angielskim dla każdego uczestnika oraz suplement

W ramach szkolenia zamkniętego dodatkowo:

 • Consulting przed szkoleniem z działem HR
 • Wywiad z managerem prowadzącym zespół
 • Ankietę z każdym uczestnikiem szkolenia 
 • Dopasowanie programu do potrzeb i branży organizacji
 • Pracę na ćwiczeniach zbliżonych do realnych wyzwań uczestników
 • Asystę trenera – 2 tygodnie po szkoleniu
 • Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań
 • Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,8 w skali 1 – 5

Inwestycja

 • Udział w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym / za uczestnika – 1890 zł + VAT
 • Udział w dwudniowym szkoleniu  online  / za uczestnika – 1180 zł + VAT 
 • Szkolenie zamknięte, stacjonarne , z dedykowanym programem dla grupy do 12 osób (2 dni) 9 800 zł +VAT
 • Szkolenie zamknięte, online , z dedykowanym programem dla grupy do 12 osób (2 dni) 6 900 zł +VAT

Pobierz broszurę PDF

Dariusz Barczak, Prezes Polskiej Grupy Pocztowej

„Moi ludzie myśleli że wiedzą już wszystko o negocjacjach, ale okazało się, że mylili się bardzo, dziękuję.”

Sebastian Kosobudzki, Właściciel Wikoss

„Dzięki technikom przećwiczonym na szkoleniu szybko uzyskałem znaczne korzyści , polecam to szkolenie!”

Ela Krawczyk - Grzyb, Prezes Gree Polska

„Doskonałe szkolenie z jakiego powinien skorzystać każdy kto zajmuje się importem szeroko rozumianym handlem”

Marcin Wilma, KAM Brown - Forman

„Radical to niesamowite dwa dni, które otwierają oczy na manipulacje kupców, twarde techniki i tak częsty w negocjacjach blef. Polecam!”

Rejestracja

Z uwagi na warsztatowy charakter w każdej edycji wydarzenia bierze udział maksymalnie dwanaście osób. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Poniżej znajdują się linki do formularzy rejestracyjnych na najbliższe edycje szkolenia.